คนงานเทิดทูนหนังสือได้ลาภ

888 Views

     จ้าวเงียบฟงมีฐานะยากจน ทำงานในโรงงานยาสูบแห่งหนึ่ง เขามักจะตำหนิตัวเองที่อ่านหนังสือไม่ออก ฉะนั้นเมื่อพบเห็นมีเศษกระดาษหนังสือ จะทะนุถนอมเท่าชีวิต จะรีบเก็บขึ้นเผาทิ้งและโรยลงแม่น้ำแยงซีเกียง วันหนึ่งเก็บได้ธนบัตร 50 ใบๆละ 5 เหรียญ เลยมีทุนเปิดร้านผลิตบุหรี่ย่อย

     กระดาษมวนบุหรี่จะไม่มีตัวหนังสือหากแต่ใช้ดอกไม้หรือรูปสัตว์แทนเวลาห่อสิ่งของจะใช้กระดาษฟาง กิจการค้ารุดหน้ามาก เลยลงทุนรับซื้อกระดาษหนังสือมาเผาทิ้ง ในเวลาเดียวกันก็พยายามฝึกเรียนอ่านหนังสือจนอ่านออกเชียนได้ในเวลาต่อมา ภรรยาไต้ซื่อ เป็นกุลสตรี มักแนะสามีหมั่นทำบุญ จ้าวมีบุตร 6 คน หลาน 20 คน และเปิดสาขาหลายแห่งตามเมืองต่าง ๆ สาขาแต่ละแห่งปีหนึ่ง ๆ ทำกำไรมากมาย จ้าวมีอายุยืนถึง 83 ปี นี่ไม่ใช่เพราะเทิดทูนหนังสือหรือ จึงได้ผลตอบแทนที่ดี