เทิดทูนหนังสือเกิดในบ้านเศรษฐี

830 Views

เจิ้งจื้อเฉิงเป็นเพื่อนสนิทกับนายกสมาคมเกษตรนามว่า กิ๊ดฉวน วันหนึ่งคุยเรื่องกฎแห่งกรรมว่า ถ้าผู้ใดทำกรรมใดไว้จะได้กรรมนั้นในชาตินี้ กิ๊ดฉวนบอกว่าเขาไม่เชื่อ เรื่องกฎแห่งกรรมนั้นเป็นเรื่องไร้สาระ ไม่ควรเชื่อ วันหนึ่ง เจิ้งเดินไปถึงที่ที่แห่งหนึ่ง พบหนุ่มเสื้อแดงบอกกับเจิ้งว่า เจ้ากับกิ๊ดฉวนชาติก่อนเป็นพระภิกษุที่เทิดทูนหนังสือมาก ชาตินี้จึงได้เกิดเป็นลูกเศรษฐีเป็นการตอบแทน
     เจิ้งเล่าให้กิ๊ดฉวนฟัง แล้วทั้งสองต่างกลับบ้าน แล้วถามมารดาถึงความเป็นมา มารดาทั้งสองตอบคล้าย ๆ กันว่าก่อนคลอด นางฝันเห็นมีพระรูปหนึ่งหาบชะลอมไม้ไผ่เข้ามาในบ้าน แล้วก็หายตัวไป ต่อมาเจ้าก็เกิดมา