เทพประทานพระ

986 Views

     นายซีหม่าจู ชาวกานซุ อายุ 40 ปียังไม่มีบุตร แต่เป็นคนมีสัจจะต่อเพื่อนฝูง และกตัญญูต่อแม่เลี้ยงเสมือนหนึ่งเป็นแม่บังเกิดเกล้าของตัว แม้จะมีฐานะยากจน แต่ก็พยายามทำบุญ ถือศีลกินเจตลอด ชอบปลดปล่อยชีวิตสัตว์ และเป็นคนชอบเทิดทู่นตัวหนังสือมาก พยายามทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม เขียนบทความเทิดทูนหนังสือและเขียนบทความชี้แนะคนอย่าฆ่าวัวควาย ท่านทำเช่นนี้เป็นนิจศีล คืนหนึ่งมีคนเคาะประตูแล้วเข้ามาพูดกับซีหม่าจูว่า เจ้าสร้างบาปกรรมหนักในชาติปางก่อน ชาตินี้เจ้าจะต้องยากจนและไร้บุตรสืบสกุล อายุก็ไม่ยืน บัดนี้การกระทำของเจ้าเบื้องบนได้รวบรวมทั้งหมดทูลต่อท่านเง็กเซียนฮ่องเต้ มีราชโองการสวรรค์ให้ยกโทษกรรมของเจ้าทั้งหมด ยังจะประทานเทพบุตรให้เจ้า 5 คน และต่ออายุให้เจ้าอีก 48 ปี ที่ข้ามาบอกนี้ เจ้าจะได้รับเงิน 1,000 เหรียญเร็วๆนี้ เมื่อกล่าวจบชายคนนั้นก็ หายวับไป

     ต่อมาไม่นาน ซือหม่าจูก็พบะนบัตร 1,000 เหรียญในกองกระดาษหนังสือที่เขาชื้อมา จึงเชื่อคำพูดของเทวดาท่านนั้น เขายิ่งขยันทำบุญมากขึ้น ต่อมาเขาก็ทยอยมีบุตรทั้งหมด 5 คน เลยเขียนประวัติเล่าถึงความเป็นมาเพื่อสอนลูกๆ และเขาก็ตายเมื่อมีอายุ 98 ปี ลูกๆ ล้วนทำตามคำสอนของบิดา ลูกหลานหลายชั่วคนล้วนมีอานิสงส์เช่นนี้ สามารถช่วยตนจนให้เป็นคนรวย คนอายุสั้นให้มีอายุยืน คนไร้บุตรให้มีบุตรสืบสกุล เชื่อหรือยังว่า ทำดีได้ดี เป็นสัจธรรมที่ยากต่อการถกเถียงได้