มีบุตรเมื่ออายุ 54ปี

940 Views

     นายเหลียงได้ฮุย ชาวไท้ง้วน มณฑลซั่นซี ภรรยาสิมชื่อทั้งสามีภรรยาล้วนมีอายุ 50 ยังไม่มีบุตรสืบสกุล วันหนึ่งได้อ่านตารางผลบุญผลกรรมของเทพเหวินเชียง จึงทำตามว่าข้อใดทำแล้วได้บุญ ข้อใดทำแล้วได้บาป เหลียงจึงเลือกการทำบุญด้วยทะนุถนอมกระดาษหนังสือ รับซื้อกระดาษหนังสือที่เขาฉียกทิ้งแล้ว หากกระดาษนั้นสกปรกก็จะทำความละอาดก่อนเผา ขี้เถ้าไป โรยแม่น้ำ แล้วจังได้ก่อตั้งสมาคมเทิดทูนกระดาษหนังสือ ทำแบบนั้มาร่วมปี เวลาว่างก็จะสวดมนต์

     เมื่อภรรยาอายุย่างเข้า 54 ก็เกิดตั้งครรภ์และได้บุตรชายหนึ่งคนน่ารักและฉลาดมาก อายุ 20 เศษ ก็สำเร็จปริญญาโท รับราชการรับใช้ชาติ ต่อมาได้เป็นถึงรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง หลาน 4 คนล้วนเฉลียว ฉลาดมาก นายเหลียงถึงแม้มีบุตรชายเพียงคนเดียว แต่มีหลานๆหลายคนครอบครัวเต็มไปด้วยชื่นมื่น สุขสันต์ นี่นะคือผลกรรมจากการทะนุถนอมตัวหนังสือละ