ผลงานของนายอำเภอเจียงซี

947 Views

     นายอำเภอเจียงซี มีนามว่า นายหยีห้วนจาง เมื่อมาเป็นนายอำเภอใหม่ๆ ทราบว่า ตามโรงงานทำเครื่องกระเบื้องมักจะเขียนตัวหนังสือบนกระเบื้อง มีชามข้างบ้างจานบ้าง ฯลฯ เพื่อเป็นการประดับความสวยงาม ดึงดูดผู้คนหันมาชื้อใช้ เมื่อชามจานกระเบื้องแตกแล้ว จะนำไปโรยตามกองขยะ นายอำเภอรู้เช่นนั้น ลงรถไปสำรวจดู รู้ความเป็นมาทั้งหมด เลยออกประกาศห้ามมีคำสั่งดังนี้

“ประกาศสั่งห้าม”

     เนื่องด้วยตัวอักษรเป็นทรัพย์สมบัติอันทรงค่าของประเทศชาติ และเกี่ยวพันกับวัฒนธรรมเป็นอย่างมาก เดิมท่านนักปราชญ์ผลิตตัวอักษร ก็เพื่อบันทึกเหตุการณ์ต่างๆเป็นอนุสรณ์ และสั่งสอนประชาชนให้รู้จักหนังสือ รู้จักวัฒนธรรมชาติบ้านเมืองจึงจะเจริญรุ่งเรืองได้ ด้วยเหตุนี้ ทุกคนมีหน้าที่ต้องทะนุถนอมและเทิดทูน เพื่อพยุงวัฒนธรรมให้เจริญงอกงามแต่มีเหล่าผู้ผลิชามจานกระเบื้องทั้งหลาย ไม่เข้าใจถึงความสำคัญนี้ จึงเขียนตัวอักษรบนภาขนะนั้นๆ เพื่อหวังขายได้ราคา หารู้ไม่ว่า ขามจานที่แตกหักแล้วมักถูกโยนทิ้งบนกองขยะหรือในสิ่งโสโครกอยู่กันชั่วนาตาปี เป็นการลบหลู่ตัวอักษรอย่างถาวร ข้านายอำเภอได้พิเคราะห์พิจารณาถึงปัฐหานี้จึงได้ออกประกาศให้ขาวบ้านทุกผู้ทุกนามควรเทิดทูนและทะนุถนอมตัวหนังสือ ห้ามเขียนตัวหนังสือบนภาชนะต่างๆอีกต่อไป ผู้ฝ่าฝืนจะถูกลงโทษอย่างหนัก ขอให้ประชาชนจงปฏิบัติตาม

     -ช่วงระยะเวลาที่นายอำเภอหยีอยู่ในตำแหน่งนั้น ท้องตลาดจะไม่มีภาชนะใดๆที่มีตัวหนังสือให้พบเห็นอีก หากแต่มีภาพวิวหรือดอกไม้เป็นสัญลักษณ์แทน สมัยนายอำเภอหยียังอยู่ในวัยเด็ก ท่านก็ขอบศึกษาหนังสือ เทิดทูนหนังสือ เมื่อมาเป็นนายอำเภอ เวลาว่างมักจะออกไปชี้แนะชาวบ้นให้ทะนุถนอมกระดาษหนังสือหมื่นกว่าเล่มออกเผยแพร่ลูกหลานท่านล้วนมีชื่อเสียงและรับราชการใหญ่โต และตัวท่านเองก็มีอายุยืนยาวด้วย