ฝังขี้เถ้าลูกหลานรุ่งเรือง

976 Views

นานชวนกุ้ยเซิง ชาวหูหนาน ปกติเทิดทูนตัวหนังสือมากถ้ากระดาษหนังสือที่สกปรกจะใช้น้ำสะอาดล้างก่อนตากแห้งค่อยเผทิ้ง เอาขี้เถ้าฝังดินที่สะอาด ปฏิบัติเช่นนี้มา 20 กว่าปี มีบุตร 2 คน คนหนึ่งมียศเป็นนายพัน อีกคนเป็นถึงนายพลญาติมิตรเห็นเช่นนั้นก็ทำตาม ลูกหลานต่างก็รุ่งเรืองเช่นกันนับเป็นกุศลจากการฝังขึ้เถ้าหนังสือ