จำนำเสื้อผ้าซื้อกระดาษหนังสือได้เป็นผู้จัดการธนาคาร

921 Views

ท้องถนน กลับบ้านเผาทิ้งและโรยลงแม่น้ำ

      วันหนึ่งมีธนาคารแห่งหนึ่งประกาศรับเสมียนเข้าทำงานบทความของหลิวไม่เข้าขั้น ฝ่ายบุคคลกำลังจะนำลงตะกร้าขณะนั้นมีแขกมาหา ผู้ตรวจสอบจำต้องลุกขึ้นต้อนรับ กลับนำบทความนั้นลงในช่องรับ แล้วตัวผู้ตรวจสอบเองก็ลืมเรื่องนี้ไปพอประกาศออกมา หลิวเลยได้รับเลือก แต่เนื่องจากเรื่องได้ประกาศต่อสาธารณชนแล้ว ก็ยากต่อการแก้ไข แต่นึกในใจว่าหลิวคนนี้คงสร้างบุญกุศลอพะไรไว้ เลยเรียกมาสอบถาม จึงรู้ว่าปกติชอบเก็บกระดาษหนังสือพิมพ์มาเผาทิ้งโรยน้ำ ผลบุญนี้ทำให้ได้รับเข้าทำงานโดยไม่ใช่เจตนาของตน

      คนดีสวรรค์ย่อมคุ้มครอง ต่อมาหลิวได้เลื่อนตำแหน่งเรื่อยๆจนได้ขึ้นเป็นผู้จัดการของธนาคารนั้น ฐานะทางครอบครัวก็ดีขึ้นมาก เลยตั้งสมาคมเทิดทูนหนังสือ ขยายงานเก็บซื้อกระดาษหนังสือมากขึ้น หลิวมีบุตร 4 คนหลาน11 คน เติบโตเป็นผู้มีปัญญาทั้งนั้น