เทิดทูนหนังสือรุ่งโรจน์ สาม ชั่วคน

936 Views

นายเฉียนว่าน เป็นชาวจีนในประเทศเวียดนาม ครอบครัวตระกูลนี้รุ่งเรืองถึง สาม ชั่วคน ลูกชายฮั่วหลงจบประญญาโท หลานชายสองคนหยงกุ้ย หยงหยัง เป็นบัณฑิตทั้งคู่ หลานคนหนึ่งรับราชการ อีกคนเป็นอาจารย์สอนหนังสือ เมื่อสมัยเฉียนว่านยังไม่ให้กำเนิดฮั่วหลง เทพเหวินเชียงกุนประทับทรงในสถานธรรมแห่งหนึ่งในปักกิ่ง ท่านได้เขียนไว้ว่า บรรพบุรุษของคนชื่อเฉียนว่านในเวียดนามได้ทะนุถนอมตัวหนัวสือถึงสามชั่วคน ฉะนั้นลูกหลานเหลนของเจ้าจะรุ่งโรจน์ยิ่งๆ ทั้งครอบคัวเป็นบัณฑิต และมียศถาบรรดาศักดิ์มีฐานะร่ำรวย หารลูกหลานของเจ้ายังทะนุถนอมตัวหนังสือต่อไป ผลบุญก็จะสืบต่อไปไม่มีที่สิ้นสุด ข้าได้ประทับตราไว้เมื่อวันที่ 15 เดือน 3 พ.ศ. 2455 ตอนนั้นเฉียนว่านอ่านข้อความแล้ว ถึงแม้ได้ก้มลงกราบขอบพระคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทรงเมตตาก็ตาม แต่ในส่วนลึกของจิตนั้น ยังไม่ปักใจเชื่อสนิท ต่อมา ลูกชายสองคนหลานห้าคน ล้วนเป็นใหญ่เป็นโต จึงสั่งสอนลูกหลานทุกคนให้เทิดทูนหนังสือถือเป็นกฎที่ทุกคนจะต้องปฏิบัติรักษา