เทิดทูนหนังสือได้บุตรดี

925 Views

หลี่ผิงเป็นคนหยุนหนาน อาชีพเป็นครู ปกติจะสอนนักเรียนให้ทะนุถนอมและเทิดทูนตัวหนังสือ หากมีเงินเก็บบ้างก็จะจ้างวานคนไปเที่ยวเก็นหนังสือพิมพ์ตามท้องถนนต่างๆนำมาเผาทิ้ง ขี้เถ้าโรยในแม่น้ำ

      หลี่ผิงแต่งงานมา สิบ กว่าปียังไม่มีบุตร ต่อมาก็ได้บุตรชายคนหนึ่ง เฉลียวฉลาดมาก ตัวหลี่ผิงเองก็เจริญในหน้าที่การงานดี ในที่สุดได้เป็นนายอำเภอมาตลอด ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุข