เทิดทูนหนังสือสอบได้ที่ 1

978 Views

จ้าวเต๋อฉวน ก่อนเอ็นทรานซ์เข้มหาวิทยาลัย 3 วัน กลับจากไปเยื่ยมเพื่อน เดินผ่านศาลเจ้าแห่งหนึ่ง เห็นในศาลสว่างไสวมาก ซึ่งตอนนั้นก็ใกล้ตี หนึ่ง แล้ว จึงเข้าไปในศาลเจ้าเห็นมีเทพ สามองค์นั่งสนทนาอยู่เลยแอบฟัง องค์ที่นั่งทางทิศตะวันออกบอกว่า คนแซ่หยางจะสอบได้ที่ 1 ส่วนคนแซ่จ้าวจะสอบได้ที่10 องค์ที่นั่งทางทิศตะวันตกบอกว่า บุญกุศล สองคนนี้พอๆกัน แต่บิดามารดาของจ้าวเป็นคนเทิดทูนตัวอักษรมาก องค์ที่นั่งทางทิศใต้บอกว่า ถ้าเป็นเช่นนั้นคนแซ่จ้าวควรสอบได้ที่ 1 บัดดลไฟฟ้าในศาลดับห่มดและเทพ สามองค์ก็หารไปด้วย

      จ้าวกลับบ้านเล่าเรื่องที่พบเห็นให้มารดาฟัง มารดาเลยสั่งสอนจ้าวว่า ถ้าเป็นความจริง เจ้าต้องสาบานว่าจะเทิดทูนตัวหนังสือตลอดชีวิต และบอกต่อไปว่า ปกติเจ้าก็เป็นบุตรกตัญญูอยู่แล้ว ถ้าหากมาเทิดทูนหนังสืออีก ลูกหลานเจ้าต้องรุ่งเรืองแน่ เมื่อประกาศผลเอ็นทรานซ์ จ้าวสอบได้ที่ 1 จริงๆ เลยเล่าเรื่องที่พบเห็นมาให้หยางฟัง หยางกับจ้าวเป็นคนหมู่บ้านเดียวกัน เลยปรองดองเป็นญาติกัน และเขาทั้งสองนอกจากเทิดทูนตัวหนังสือแล้ว ยังคอยแนะนำผู้คนเทิดทูนด้วยต่อมาลูกหลานของ ทั้งสองตระกูลแซ่นี้ล้วนแต่เฉลียวฉลาดและกตัญญูด้วย จ้าวและหยางก็มีฐานะร่ำรวย นี่แสดงให้เห็นว่า สวรรค์จะปกป้องคุ้มครองคนดี หากแต่การตอบแทนนั้นจะสัมฤทธิผลช้าหรือเร็วเท่านั้น