เทินทูนอักษรลูกหลานรุ่งเรือง

924 Views

ในมหาวิทยาลัยกวางตุง มีนักศึกษาชื่อจางเยียะเฮง ตอนสอบเอ็นทรานซ์ ได้ทำหมึกเลอะในกระดาษสอบ จะฉีกทิ้งก็ไม่ดี กำลังนึกเสียใจอยู่ มาฉุกคิดว่า บิดาเราปกติเป็นคนทะนุถนอมตัวหนังสือมาก เราเองก็ไม่เคยเหยียบย่ำตัวอักษรมาวันนี้ เหตุใดเราจึงสะเพร่าเช่นนี้ กำลังนึกเสียใจและตำหนิตัวเอง ในขณะครุ่นคิดอยู่นั้น มีคนยื่นกระดาษเปล่ามาหนึ่งม้วน สองถามดูรู้ว่าเป็นเพื่อนขอบบิดา เลยเปลี่ยนกระดาษเปื้อนหมึกไว้ พอประกาศผลสอบ เขาสอบได้ตำแหน่งที่ 5 ต่อมาลูกๆหลานๆก็สำเร็จการศึกษาชั้นสูง จบปริญญาโทและปริญญาเอกทั้งนั้น ถ้กหากไม่ใช่ผลบุญที่บิดาของเขาสะสมมาแต่อดีต มีหรือลูกหลานจะรุ่งโรจน์เช่นนั้น