พิมพ์ยี่ห้อใต้รองเท้าอายุสั้น

988 Views

โรงงานทำรองเท้าไท้หัวในเมืองซูโจว มีนายหวังอันเลอะเป็นผู้จัดการ เป็นคนไม่เทิดทูนตัวหนังสือ และชอบเอาชื่อร้านพิมพ์ลงบนรองเท้า ปล่อยให้ผู้สวมใส่เหยียบย่ำตลอดเวลาหลายปีต่อมา นายหวังเกิดเป็นฝีที่เท้า ส่งกลิ่นเหม็นฟุ้ง เป็นที่รังเกียจของผู้ใกล้ชิด เขาจำต้องหดเท้าเข้าหากันจนยืดขาไม่ออก เดินเหินไม่สะดวก แถมยังเป็นอัมพาต หยูกยาก็ไร้ผลต่อมาไม่นานก็เสียชีวิตลงเมื่ออายุประมาณ 30 ต้นๆเท่านั้น บุตรชายก็มีฐานะยากจน คนที่ชอบกระทำเช่นนั้น โปรดรีบแก้ไข