พิมพ์หนังสือบนผ้าเช็ดหน้าตาบอดสองข้าง

798 Views

ในเมืองหวูเซียะ นายฉีหมิง ฐานะทางครอบครัวปานกลาง เปิดร้านอาบอบนวด เพื่อแสดงถึงความทันสมัยผ้าเช็ดหน้าและผ้าถูตัวมักจะพิมพ์ชื่อร้านอาบอบนวดบนนั้นผู้ใช้บริการจะเอาผ้าเหล่านั้นถูตัวตั้งแต่หัวจรดเท้า หารู้ไม่ว่าการกระทำเช่นนั้นเป็นการไม่เทิดทูนตัวอักษรอย่างมาก มีผู้รู้ได้ตักเตือนว่า ไม่ควรทำเช่นนั้น แต่เขาจะตอบว่า เป็นการป้องกันคนขโมย ผู้รู้ก็บอกว่า ถ้าเป็นเช่นนั้น เราจะใช้จุดแดงตามมุมผ้าเช็ดหน้า หรือใช้ดอกไม้เป็นสัญลักษณ์ จะไม่ดีกว่าหรือ ก็สามารถแสดงว่าเป็นของร้านเราได้ และก็จะได้หลบหลีกการลบหลู่ตัวหนังสือด้วย แต่เจ้าของร้านไม่ยอมฟั้งกลับหัวเราะเยาะว่า ล้าสมัยสิ้นดี ต่อมาเจ้าของร้านเป็นโรคตาไม่ถึงขวงปี บอดทั้ง สอง ข้าง ภรรยาก็เป็นฝีร้าย บุตรีไปเป็นหญิงงามเมือง ฐานะครอบครัวค่อยๆทรุดลง ขอให้คนที่ชอบพิมพ์ตัวหนังสือบนภาชนะต่างๆจงสังวรไว้