ขโมยลังไม้ถูกไฟคลอกตาย

961 Views

กู้จิ่ง ลูกเศรษฐีแห่งตำบลเฝ้า ชอบบุหรี่นอก ต่อมาเศรษฐกิจทางครอบครัวแย่ลง จนกลายเป็นขอทาน แล้วเขาเองยังทำบาปต่อไป กล่าวคือ ชอบขโมยลังไม้ที่รองรับเศษกระดาษของษมาคมเทิดทูนหนังสือ แล้วนำกระดาษและไม้ไปเป็นฟืน จนเป็นที่รู้ๆกันทั่วของคนในละแวกนั้น วันหนึ่งเขาก็ถูกไฟคลอกตาย ข้างกายยังมีเศษไม้ เศษกระดาษจำนวนมาก เมื่อผู้คนนรู้เข้า จึงรู้ว่าเป็นผลจากการทำลายลังไม้นั่นเองทำให้คนขอทานอื่นๆเกิดความเกรงกลัว เรื่องนี้เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2457