คำนำเทิดทูนตัวหนังสือ

1,175 Views

      ปัจจุบันชาวโลกมักจะมองข้ามความสำคัญของตัวอักษรหรือไม่เห็นคุณค่าของตัวหนังสือ หารู้ไม่ว่าการที่โลกเรามีวิวัฒนาการมาถึงทุกวันนี้ได้ ก็เพราะมักปราชญ์สมัยโบราณได้ค้นคิดตัวอักษรขึ้นมา ดังนั้น บรรพชนจึงสามารถใช้อักษรมาบันทึกเหตุการณ์ วิชาความรู้ที่ค้นคว้าในสมัยนั้น มนุษย์ปัจจุบันจึงได้ใช้ฐานความรู้ในอดีตมาคิดค้นประดิษฐกรรมใหม่ๆ เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ รวมทั้งประวัติศาสตร์ความเป็นมา ทำให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้เรื่องราวความสามารถของบรรพชน จนกลายเป็นวัฒนธรรมประชาชาติ เป็นภูมิปัญญาชนชาติที่คนรุ่นหลังภูมิใจ

      สมัยท่านหลวงพ่อเกษม เขมโก ยังมีชีวิตอยู่ เวลาท่านออกบิณฑบาต จะพกย่ามติดตัวตลอดเวลา เมื่อพบเห็นเศษกระดาษที่มีหนังสืออยู่บนถนน ท่านจะเก็บใส่ย่าม แล้วก็ทำการเผาทิ้งเมื่อกลับถึงสุสานไตรรัตน์ และนำขี้เถ้าฝังดิน

      สมัยโบราณ บรรพบุรุษเทิดทูนตัวหนังสือมาก ไม่กล้าเหยียบย่ำหรือทำสกปรก กระดาษหนังสือที่สกปรกยังทำความสะอาดก่อนเผา แต่สมัยนี้โลกเราได้วิวัฒนาการถึงขั้นนำกระดาษที่ไม่ใช้แล้วมารีไซเคิลใหม่ได้ ไม่ต้องยุ่งยากไปเผาแล้วนำขี้เถ้าโรยน้ำหรือฝังดิน ขอเพียงพวกเราอย่าเหยียบย่ำโดยนำหนังสือพิมพ์ไปห่อของ ไปพับถุง ไปเช็ดโต๊ะ เช็ดกระจก ปูพื้น ซับน้ำ ซับน้ำมันเครื่อง เขียนตามกำแพงบ้านคน หรือในห้องสุขาและอื่นๆ โดยเฉพาะผู้บำเพ็ญธรรมทั้งหลาย ปกติก็พูดดี คิดดี ทำดี อ่อนน้อมถ่อมตน ให้ธรรมะเป็นทาน เพื่อสร้างสมบุญบารมีหวังหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด แต่มหาปณิธานที่ตั้งไว้ไม่อาจบรรลุมรรคผลได้ สาเหตุเพียงรู้เท่าไม่ถึงการณ์ มองข้ามความสำคัญของตัวหนังสือ โปรดเก็บกระดาษหนังสือส่งเข้าโรงงานรีไซเคิลกันเถิดนอกจากจะสร้างบุญสร้างกุศลให้กับตนเองแล้ว ยังช่วยประเทศชาติประหยัดงบประมาณปีละมากๆ ฉะนั้น โปรดช่วยแนะนำผู้อื่นให้เข้าใจด้วย จะเกิดมหากุศลให้กับตัวเองอีกขั้นหนึ่ง