เตือนมนุษย์

1,277 Views

อยากรู้เหตุปัจจัยชาติก่อน คือสิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
หากถามผลชาติอนาคต คือสิ่งที่กระทำในปัจจุบัน
ไม่ทำเหตุดีปัจจัยงาม ทุกวันมัวโลภทรัพย์วุ่นทุกข์ร้อน
หารู้ไม่เงินทองในโลก ให้เธอดูแลไม่กี่สิบปี
กาเมสุราทรัพย์ให้ลุ่มหลง ไม่เชื่อเทพพุทธคือคนเมา
เคารพเทพพุทธผูกสัมพันธ์ แสวงมหาธรรมสู่สวรรค์
หากทุกคนทำดีสร้างกุศล ไม่ฆ่ากันไม่แย่งชื่อทรัพย์
ก็หยุดยั้งใจถ้าหยุดภัยเคราะห์ ทั่วโลกเสมอเหมือนสันติสุข
ใจดีแล้วจิตยิ่งดีใหญ่ ไม่ฆ่าฟันไม่ทุกข์กังวล
ทานเนื้อน้อยลงชิ้นหนึ่ง เนื้อนาบุญเพิ่มขื้นผืนหนึ่ง