วิธีแก้กรรม

1,204 Views

ชาวโลกมักสร้างเวรกรรม โดยไม่รู้ตัว ดังนั้น ถ้าจะหลีกเลี่ยงจากหนี้เวรกรรม ก็จงหยุด ก่อเวรสร้างกรรม หรือกล่าวโทษให้ร้ายผู้อื่น ไม่ ก่อเรื่องเดือดร้อน นินทาวิพากษ์วิจารณ์ รู้จักให้ อภัย อดทนอดกลั้น อ่อนน้อมถ่อมตน ก็จักไม่มี เวรกรรมต่อกัน...

อนึ่ง ถ้าจะแก้กรรมในชาติปางก่อนหรือ ชาตินี้ที่ได้กระทำไป จงอย่าได้โทษฟ้าโทษดิน ตนเองยอมขอขมากรรม สำนึกในความผิดที่ได้ กระทำมาแล้วในชาตินี้ จวบจนชาติที่แล้ว ๆ มา อีกทั้งตั้งคำอธิฐานโดยศรัทธาจริงใจ หันมาทำ ความดี สร้างบุญกุศลไม่เบียดเบียนชีวิตสัตว์ (ปล่อยสัตว์ กินเจ) เพื่อเอากุศลนี้ไปไถ่บาปจึงจะ สามารถแก้กรรมได้

กรรมใดที่ก่อ กรรมนั้นย่อมติดตามให้ผล ในไม่ช้า ถึงแม้จะไปสวดมนต์วอนขอจากที่ไหน ๆ ก็ตาม กรรมนั้นก็มิอาจแก้ได้ มีแต่การทำความดี สร้างบุญกุศลเท่านั้น เช่น พูดธรรมะชี้แนะให้คน ละชั่วทำดี พิมพ์หนังสือธรรมะแจกจ่าย ฯลฯ ผล บุญเหล่านี้แรงมาก เบื้องบนจึงจะลดหย่อนผ่อน โทษ และอนุญาตให้นำบุญนี้มาชดใช้กรรมเก่า เมื่อนั้นหนี้เวรกรรมก็จักค่อย ๆ หมดไป