เหตุที่มีสามีคนเดียวกัน

1,523 Views

สมัยมีชีวิตอยู่ ข้าพเจ้าเคยไกล่เกลี่ยให้ แก่สามีภรรยาคู่หนึ่ง เรื่องเป็นดังนี้

นาย ก. มีภรรยาชื่อนางเฉิน มีบุตรชาย หญิงสองคน นาย ก. เป็นคนเจ้าชู้ได้ไปติดพันหญิง สาวในหมู่บ้านใกล้เคียง มีบุตรด้วยกันคนหนึ่ง ครั้นนางเฉินทราบว่าสามีไปมีเมียน้อยก็เกิดทะ เลาะกันใหญ่ ข้าพเจ้าได้ไปไกล่เกลี่ยให้ นาย ก. รับ ผู้หญิงคนนั้นเป็นภรรยาน้อย และมอบเงินก้อน หนึ่งให้แก่ภรรยาของเขา ซึ่งทั้งสามฝ่ายต่างก็พอ ใจ ชายหนึ่งหญิงสองจึงอยู่ร่วมชายคาเดียวกัน ด้วยความสงบสุข

ข้าพเจ้านำเรื่องราวกฏแห่งกรรมนี้ มาบอก เล่าเพื่อให้ชาวโลกได้รู้แจ้ง

(1) ในเมื่อนาย ก. มีภรรยาอยู่แล้ว ทำไมจึง ไปมีภรรยาน้อย ?

ตอบ เพราะชาติก่อนนางเฉินและผู้หญิง คนนั้น เป็นพี่น้องกันครอบครัวยากจนมาก ซึ่งต่าง ก็ได้รับความช่วยเหลือจาก นาย ก. จนเติบใหญ่ ดังนั้นชาตินี้จึงมาเกิดป็นผู้หญิงอยู่ร่วมครอบครัวกับ นาย ก. เพื่อตอบแทนบุญคุณในชาติก่อนของเขา

(2) ทำไมนางเฉินจึงยอมให้สามีมีภรรยา น้อย ?

ตอบ เพราะเมื่อชาติก่อนนางเฉินและ ผู้หญิงคนนั้นเป็นพี่น้องกัน และต่างก็ได้รับความ ช่วยเหลือจาก นาย ก.จึงย่อมมีความ รักผูกพันหลง เหลืออยู่ ดังนั้นจึงได้ยอมผ่อนปรนแก่กัน