กรรมของการประพฤติผิดในกาม

1,106 Views

ที่ตำบลเหาลี นาย ก. มีฐานะปานกลาง ทว่าบุตรสาวคนรองของเขาตั้งแต่อายุ 16 ปี ก็เริ่มเที่ยวเตร่เสเพล มีความสัมพันธ์กับผู้ชายไม่ เลือกหน้า แม้ว่า นาย ก. จะควบคุมอย่างเข้มงวด แต่บุตรสาวของเขา เป็นคนไฟแรงสูงอยู่ไม่ติดบ้าน จะว่ากล่าวอย่างไรก็ไร้ผล

ข้าพเจ้านำเรื่องราวกฏแห่งกรรมนี้ มาบอก เล่าเพื่อให้ชาวโลกได้รู้แจ้ง

(1) นาย ก. มีฐานะปานกลาง ทำไมบุตร สาวของเขาจึงพลีกายให้กับผู้ชายไม่เลือกหน้า ?

ตอบ เพราะชาติก่อน นาย ก. เป็นคนเจ้าชู้ เที่ยวเสพสุขกับผู้หญิงนับจำนวนไม่ถ้วน ดังนั้น ชาตินี้บุตรสาวของเขา จึงพลีกายให้ กับผู้ชายไปทั่ว อันเป็นการชดใช้หนี้กรรมแทนบิดา

(2) ในเมื่อชาติก่อน นาย ก. เป็นคนเจ้าชู้ ทำไมชาตินี้จึงไม่ตอบสนองที่ตัวเขาเอง แต่กลับไปตอบสนองที่บุตรสาวของเขา ?

ตอบ เพราะชาติก่อนแม้ว่า นาย ก. จะเป็น คนเจ้าชู้ทำลายผู้หญิงจำนวนมาก แต่ตอนวัยชรา ได้สำนึกผิดกลับตัวใหม่ ทำบุญไถ่บาปอยู่เสมอ แต่การประพฤติผิดในกามเป็นยอดแห่งความชั่ว ทั้งหลาย แม้ไม่ได้ตอบสนองที่ตัวเขาเอง ก็ย่อม ต้องตอบสนองที่บุตรสาวของเขา อันเป็นการ ชดใช้หนี้กรรมในชาติก่อน ดังนั้นบุตรสาวของเขา จึงต้องชดใช้หนี้กรรมแทนบิดา โดยการพลีกาย ให้ผู้ชายเชยชม ดังคำกล่าวที่ว่า “ตนผิดลูกเมีย เขา เขาก็ผิดลูกเมียตน” นี้คือวนเวียนกฏแห่ง กรรม ไม่มีผิดเพี้ยนแม้แต่น้อยขอให้พึงสังวร