กรรมของการขูดรีดดอกเบี้ย

995 Views

สามีภรรยาคู่หนึ่งมีกิจการใหญ่โต มีบุตร ชาย 2 คน คนโตเป็นใบ้แต่กำเนิด คนรองไม่ยอม ทำงานทำการ เอาแต่เที่ยวเตร่ ใช้เงินเป็นเบี้ย สามีภรรยาคู่นั้นต่างมีอายุ 50 กว่าแล้ว มักจะรำพึง รำพันกับตัวเองว่า ชั่วชีวิตไม่ได้ทำบาป แต่ทำไม จึงมีบุตรเช่นนี้

ข้าพเจ้านำเรื่องราวกฏแห่งกรรมนี้ มาบอก เล่าเพื่อให้ชาวโลกได้รู้แจ้ง

(1) ทำไมบุตรชายคนโตของเขาจึงเป็นใบ้ แต่กำเนิด ?

ตอบ เพราะชาติก่อนเขาชอบใช้คำพูด หลอกต้มเงินทองผู้อื่น ดังนั้นชาตินี้จึงส่งผลถึง บุตรชายคนโตทำให้เป็นใบ้

(2) ทำไมบุตรชายคนรองของเขาไม่ยอม ทำงานทำการเอาแต่เที่ยวเตร่ ?

ตอบ เพราะชาติก่อนเขามีอาชีพออกเงิน ให้กู้ แล้วคิดดอกแพง ดังนั้นชาตินี้แม้จะมีกิจการ ใหญ่โต ย่อมมีบุตรอกตัญญูมาถลุงผลาญทรัพย์ สมบัติของเขา อันเป็นกรรมสนองของการออก เงินให้กู้แล้วคิดดอกแพง