Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/content/19/7439119/html/book/page.php:1) in /home/content/19/7439119/html/book/page.php on line 12
สร้างสมกุศลย่อมเจริญ | หนังสือธรรมะ ::mindcyber

สร้างสมกุศลย่อมเจริญ

767 Views

ที่เมืองไทจง มีสามีภรรยาคู่หนึ่งเป็นคนดี มีเมตตาขยันขันแข็งมาตลอดชีวิต มีบุตรชายเพียง คนเดียว บุตรชายของเขาขยันทำงานจนสร้าง ฐานะได้ เมื่อไม่นานมานี้ได้รับการคัดเลือกเป็น หนึ่งในสิบนักอุตสาหกรรมใหญ่ของประเทศ

ข้าพเจ้านำเรื่องราวกฏแห่งกรรมนี้ มาบอก เล่าเพื่อให้ชาวโลกได้รู้แจ้ง

(1) สามีภรรยาคู่นั้นมีบุตรชายเพียงคน เดียว ทำไมจึงโดดเด่นเป็นเอกได้ ?

ตอบ เพราะชาติก่อนสามีภรรยคู่นั้นต่างได้สร้างกุศลไว้มาก ทั้งชาตินี้ต่างก็มุ่งทำความดี ดังนั้นจึงส่งผลถึงบุตรชายให้สร้างฐานะได้ ดังคำ กล่าวที่ว่า “บ้านที่สร้างสมกุศลย่อมรุ่งเรือง”

(2) บุตรชายของสามีภรรยาคู่นั้น ทำไมจึง ได้รับการคัดเลือกเป็นหนึ่งในสิบนักอุตสาหกรรมยักษ์ใหญ่ ?

ตอบ เพราะบุตรชายของเขาติดบุญวาสนา จากชาติก่อนมาด้วย อีกทั้งชาตินี้ก็ขยันทำงาน มีความอุตสาหะอดทน ทำคุณประโยชน์แก่ สาธารณชน ดังนั้นจึงได้รับการคัดเลือกเป็นหนึ่ง ในสิบนักอุตสาหกรรมใหญ่ของประเทศ