จากเศรษฐีกลายเป็นยาจก

1,156 Views

ที่เมืองไถหนาน นาย ก. สืบทอดกิจการ โรงงานเครื่องเหล็กจากบิดา ชั่วเวลาไม่ถึง 8 ปี กิจการประสบขาดทุน จนต้องปิดโรงงาน และขาย โรงงานไปใช้หนี้จนสิ้นเนื้อประดาตัว จากอาเสี่ย ต้องกลายเป็นคนยากจน

ข้าพเจ้านำเรื่องราวกฏแห่งกรรมนี้ มาบอก เล่าเพื่อให้ชาวโลกได้รู้แจ้ง

(1) ทำไมนาย ก.จึงได้เกิดเป็นลูกคนรวย ?

ตอบ เพราะชาติก่อน นาย ก. ได้สร้างสม กุศลไว้ ดังนั้นชาตินี้จึงได้เกิดเป็นลูกคนรวยเสพสุข

(2) ในเมื่อชาติก่อนนาย ก. มีกุศลผลบุญ ทำไมจึงไม่สามารถสืบทอดกิจการของบิดา ?

ตอบ เพราะตั้งแต่ นาย ก. ได้รับกิจการ จากบิดาก็เย่อหยิ่งลำพอง ไม่ตั้งใจบริหารงาน เอาแต่ลุ่มหลงสุรานารี และการพนัน ส่วนเรื่อง การกุศลตระหนี่ถี่เหนียว เมื่อกุศลผลบุญที่ชาติ ก่อนสร้างสมไว้เสพหมด จึงไม่สามารถเสพสุข อีกมีคำกล่าวว่า “อยากทราบกรรมในชาติ ก่อน ให้ดูชีวิตในชาตินี้ อยากทราบผลกรรม ในชาติหน้า ให้ดูการกระทำในชาติปัจจุบัน”

ขอให้ชาวโลก พึงรู้แจ้งวนเวียนกฏแห่ง กรรม หมั่นสร้างบุญสร้างกุศล เพื่อจะได้เสวยสุข ในชาติภพต่อไป