เหตุที่ดอกฟ้ารักยาจก

1,064 Views

ที่เมืองไทเป นาง ก. เป็นบุตรีสาวของ เศรษฐี เรียนจบมหาวิทยาลัยแล้วบิดามารดา รักนางเสมือนดวงใจ แม้จะมีชายหนุ่มที่เรียนจบ มหาวิทยาลัยมาสู่ขอ แต่นางไม่สนใจนางรักแต่ นายจางชายยากจนที่อยู่ข้างบ้าน แม้นายจาง จะเรียนจบแค่ชั้นมัธยม แต่เป็นคนซื่อตรงขยัน ขันแข็ง และกตัญญูต่อพ่อแม่ยิ่ง เศรษฐีผู้บิดา พยายามคัดค้าน แต่นาง ก. ตั้งใจแน่วแน่ไม่ยอม แต่งกับคนอื่น นอกจากนายจางเท่านั้น ผลสุดท้าย ความรักของคนทั้งสองก็สมหวัง

ข้าพเจ้านำเรื่องราวกฏแห่งกรรมนี้ มาบอก เล่าเพื่อให้ชาวโลกได้รู้แจ้ง

(1) นาง ก. เป็นลูกเศรษฐี ทั้งเรียนจบ มหาวิทยาลัย ทำไมจึงยืนกรานที่จะแต่งงานกับ นายจางที่ยากจนและมีความรู้ด้อยกว่า

ตอบ เพราะชาติก่อน นาง ก. เป็นผู้ชายที่ ยากจนแต่เป็นคนดี ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนแต่ไม่มี เงิน ทุกอย่างได้รับการช่วยเหลือทางการเงินจาก นายจางจึงได้เรียนจบ ดังนั้นเมื่อชาตินี้มาเกิดเป็น ลูกเศรษฐี จึงตั้งใจแน่วแน่ที่จะแต่งงานกับนาย จางเพื่อตอบแทนบุญคุณของเขา

(2) ในเมื่อชาติก่อนนายจางมีความดีในการ ช่วยเหลือคน ทำไมชาตินี้จึงเกิดเป็นลูกคนจน ?

ตอบ เพราะชาติก่อน แม้นายจางจะมี ความดีในการช่วยเหลือคน แต่เป็นคนไม่รัก ถนอมทรัพย์สิ่งของ ดังนั้นชาตินี้จึงต้องเกิดเป็นลูกคนจนยังดีที่มีมูลรากกุศล จึงได้รู้จักกตัญญู ต่อพ่อแม่ ด้วยความดีอันนี้ชีวิตจึงประสบความ ผาสุกในบั้นปลาย