ผัวแก่เมียสาว

1,570 Views

ที่เมืองเกาสง นาย ก. อายุ 70 ปีแล้วได้ แต่งงานกับหญิงสาวอายุ 24 ปี ในปีต่อมาได้ให้กำ เนิดบุตรชายหนึ่งคน แม้สามีจะแก่ภรรยายังสาว แต่ทั้งคู่รักใคร่กันมาก ได้อยู่กันอย่างผาสุก

ข้าพเจ้านำเรื่องราวกฏแห่งกรรมนี้ มาบอก เล่าเพื่อให้ชาวโลกได้รู้แจ้ง

(1) หญิงสาวอายุน้อย ทำไมจึงยอมแต่งงาน กับชายวัย 70 ปี ?

ตอบ เพราะชาติก่อนหญิงสาวเคยได้รับ บุญคุณจาก นาย ก. และตั้งใจจะอยู่ด้วยกันตลอด ชีวิต แต่ความรักมีอุปสรรค ไม่อาจสมหวัง ดังนั้นชาตินี้จึงมาชดเชยให้สมหวัง

(2) สามีแก่ภรรยาสาว ทำไมจึงรักกันได้ ?

ตอบ เพราะชาติก่อนหญิงสาวเคยได้รับ บุญคุณจากนาย ก. ชาติ นี้จึงตั้งใจจะมาตอบแทน บุญคุณ แม้อายุจะแตกต่างกันมาก แต่ความตั้งใจ ที่จะทดแทนบุญคุณยังมีอยู่ ดังนั้นจึงรักกันได้