เหตุที่ร่างกายพิการ

1,206 Views

ที่ตำบลเจียอี้ นาย ก. เกิดมาร่างกาย พิการ 5 อย่าง ครอบครัวยากจน ตั้งแต่เด็กบิดา มารดาเสียชีวิตหมดแล้ว ต้องอยู่ตัวคนเดียว แม้จะมีคุณลุงคุณอา แต่ทุกคนล้วนแต่ทำงานเป็น กรรมกร ไม่สามารถให้ความอุปการะเลี้ยงดู จึงจำ เป็นต้องยังชีพด้วยการขอทาน ครั้นโตขึ้นโชคดีที่มี คนใจบุญให้เงิน 500 เหรียญ เป็นทุนไปขายล๊อต เตอรี่เลี้ยงชีพ

ข้าพเจ้านำเรื่องราวกฏแห่งกรรมนี้ มาบอก เล่าเพื่อให้ชาวโลกได้รู้แจ้ง

(1) ทำไม นาย ก. จึงเกิดมาร่างกายพิการ 5 อย่าง ?

ตอบ เพราะชาติก่อน นาย ก. มีฐานะค่อน ข้างดี แต่เป็นคนเจ้าชู้ ไม่รู้จักสร้างกุศลขัดเกลาตน ทุกครั้งที่พบหญิงหน้าตาดี ก็มักจะใช้วิธีการต่างๆ เพื่อให้ตนสมอยากในความใคร่ และชอบหว่าน เงินใช้ให้ผู้หญิงเปลื้องผ้าให้ตนชม แล้วยังนำไป บอกเล่าแก่ผู้อื่น ดังนั้นชาตินี้จึงต้องได้รับกรรม สนองเช่นนี้

(2) นาย ก.ร่างกายพิการ 5 อย่าง มีอะไร บ้าง? และจากกรรมใด?

ตอบ

1. ตาพิการ เพราะชาติก่อนชอบชมผู้หญิง เปลื้องผ้า

2. ปากพิการ เพราะชาติก่อนชอบพูดจา ลามก

3. จมูกพิการ เพราะชาติก่อนชอบดมกลิ่น ร่างกายผู้หญิง

4. มือพิการ เพราะชาติก่อนชอบจับเนื้อต้องตัวผู้หญิง

5. ขาพิการ เพราะชาติก่อนชอบไปใน สถานที่อบายมุข

การประพฤติผิดในกามเป็นยอดแห่งความชั่วทั้งหลาย ขอให้ชาวโลกพึงละเว้นอย่าประมาท จะได้ไม่ถูกกรรมสนอง