กรรมของการเนรคุณพี่ชาย

960 Views

ที่เมืองไทจง นาย ก. ได้เข้าไปอยู่ในเมือง ต่อสู้ชีวิตตั้งแต่เด็ก หลังจากไต้หวันได้รับอิสรภาพ แล้ว นาย ก. ได้เปิดร้านขายอุปกรณ์เครื่องเขียน ประสบความสำเร็จจนร่ำรวยแต่อายุ 50 กว่าปี แล้วยังไม่มีบุตรเลย

ข้าพเจ้านำเรื่องราวกฏแห่งกรรมนี้ มาบอก เล่าเพื่อให้ชาวโลกได้รู้แจ้ง

(1) ทำไม นาย ก. จึงได้ประสบความสำเร็จใน กิจการงาน ?

ตอบ เพราะบรรพบุรุษของ นาย ก. ได้ สร้างกุศลไว้มาก ทั้งได้รับความช่วยเหลือสนับ สนุนจากพี่ชายของเขา บวกกับความขยันขันแข็ง ของตนเอง จึงได้ประสบความสำเร็จในการค้า

(2) นาย ก. อายุ 50 กว่าปีแล้ว ทำไมจึง ไม่มีบุตรเลย ?

ตอบ เพราะหลังจากที่ นาย ก. สร้างฐานะ ได้แล้ว ก็เมินชาเนรคุณพี่ชายของเขา ดังนั้นจึงย่อม ไร้บุตรสืบสกุลเป็นกรรมสนอง

(3) ตอนนี้ นาย ก. ร่ำรวยแล้ว สามารถที่ จะสร้างกุศลเพื่อให้มีบุตรได้หรือไม่ ?

ตอบ ด้วย นาย ก. ไร้จิตกุศล ทั้งภรรยา ของเขาก็เป็นหญิงบริการมาก่อน ซึ่งต่างก็ไร้บุญ วาสนา คงยากที่จะแก้ไขเขาควรใช้เวลาที่เหลือ อยู่ ตั้งหน้าตั้งตาสร้างสมกุศลผลบุญ เพื่อความ มีอายุยืน และเป็นการสร้างบุญวาสนาในชาติภพ ต่อไป