กรรมของการยักยอกเงินวัด

1,175 Views

นาย ก. มีบุตรชาย 3 คน ซึ่งทุกคนโตแล้ว คาดไม่ถึงว่า 5 ปีมานี้ ลูกและเมียต่างตายจนหมด ทำให้ นาย ก. ต้องยากจน อยู่ตัวคนเดียวอย่างน่า เวทนา

ข้าพเจ้านำเรื่องราวกฏแห่งกรรมนี้ มาบอก เล่าเพื่อให้ชาวโลกได้รู้แจ้ง

(1) ทำไม นาย ก. จึงยากจน และลูกเมีย ต่างตายจนหมด ?

ตอบเพราะชาติก่อน นาย ก.เป็นคนดูแลวัด ได้ยักยอกเงินที่ญาติโยมบริจาคสร้างวัด ดังนั้น ชาตินี้จึงต้องได้รับผลกรรมเช่นนี้

(2) ในเมื่อ นาย ก. ทั้งยากจน และสูญเสีย ลูกเมีย ทำไมยังต้องอยู่ตัวคนเดียว ?

ตอบ เพราะชาติก่อน นาย ก. ไม่เพียง แต่โลภมาก ยังชอบปั้นน้ำเป็นตัว ก่อเรื่องก่อราว จนทำให้คนอื่นเดือดร้อน ดังนั้นชาตินี้จึงต้องอยู่ ตัวคนเดียวอันเป็นกรรมสนอง