ผลของการคบเพื่อนไม่เลือก

1,292 Views

นาย ก. มีลูกเมียแล้ว แต่ไม่ยอมทำงาน ทำการชอบไปมั่วสุมกับเพื่อน เที่ยวอบายมุขต่างๆ จนติดเป็นนิสัย ทุกวันเอาเแต่เที่ยวเตร่เสเพล ภรรยาของเขาค้าขายเล็ก ๆ น้อย ๆ ครอบครัวจึงพอ อยู่ไปได้ วันหนึ่ง นาย ก. ได้ไปวิ่งราวทรัพย์สิน ของผู้อื่น จนถูกตำรวจจับศาลตัดสินจำคุก 12 ปี ขณะนี้ยังอยู่ในเรือนจำ

ข้าพเจ้านำเรื่องราวกฏแห่งกรรมนี้ มาบอก เล่าเพื่อให้ชาวโลกได้รู้แจ้ง

(1) ในเมื่อนาย ก. มีภรรยาที่ดี ทำไมจึงไม่ ประกอบสัมมาชีพ ?

ตอบ เพราะนาย ก. ไม่ได้รับการศึกษาตั้งแต่ เด็กและคบเพื่อนไม่เลือกจนถูกชักนำไปทางชั่ว

(2) ครอบครัวของ นาย ก. มีฐานะไม่เลวนัก ทำไมจึงไปชิงทรัพย์ผู้อื่นจนถูกกฏหมายลงโทษ?

ตอบ เพราะชาติก่อน นาย ก. เคยเห็นพวก โจรปล้นจี้ชาวบ้าน แล้วมีความคิดเห็นว่าเป็นอา ชีพที่ไม่ต้องลงทุนน่าทำ ด้วยมีความคิดดังกล่าว อยู่ ดังนั้นชาตินี้จึงถูกฤทธิ์สุราทำให้สับสนจนไป กระทำผิดกฏหมาย และถูกกฏหมายลงโทษ

ขอเตือนชาวโลก การอบรมบุตรจะต้อง เข้มงวด อย่าได้ปล่อยปละละเลย และการคบเพื่อน ก็ต้องเลือกจะได้ไม่ถูกชักนำไปทางชั่ว