กรรมของการหลอกลวงผู้หญิง

1,194 Views

ที่บาร์เหล้าในเมืองไถจง มีหญิงใบ้ คนหนึ่งเป็นพาร์ทเนอร์ เธอเป็นคนสวย แม้จะเป็น ใบ้ แต่ก็ได้รับความสนใจจากแขกที่มาหาความ สำราญ โดยมักจะมีการพาไปค้างคืน

ข้าพเจ้านำเรื่องราวกฏแห่งกรรมนี้ มาบอก เล่าเพื่อให้ชาวโลกได้รู้แจ้ง

(1) พาร์ทเนอร์หญิงคนนี้เกิดมาสวย แต่ ทำไมจึงเป็นใบ้ ?

ตอบ เพราะหญิงใบ้คนนี้ ชาติก่อนเป็น บุตรของคนรวยชอบใช้คารมหลอกทำลายพรหมจารีย์ของหญิงสาวแล้วทอดทิ้ง ดังนั้นชาตินี้จึง ต้องเป็นใบ้อยู่ในสถานเริงรมย์

(2) ทำไมพาร์ทเนอร์ใบ้คนนี้ จึงเป็นที่สน ใจของแขกที่มาเที่ยว ?

ตอบ เพราะหญิงใบ้คนนี้ ชาติก่อนหลอก ทำลายหญิงสาว นี่เป็นการชดใช้หนี้เขา แขกที่พา ไปค้างคืนในชาตินี้ ชาติก่อนล้วนแต่เคยถูกหญิงใบ้ หลอกลวงทั้งสิ้น เรียกว่า“ทำกรรมใดต้องชดใช้กรรมนั้น”