เหตุที่เป็นโรคเหน็บชา

1,161 Views

แต่ก่อนที่เมืองไทเป นาย ก. ป่วยเป็นโรค เหน็บชาตั้งแต่เด็กเดินเหินไม่สะดวก โชคดีที่ได้รับ มรดกตกทอดจากพ่อแม่เป็นโรงงานเหล็ก จึงมี ฐานะค่อนข้างดี

ข้าพเจ้านำเรื่องราวกฏแห่งกรรมนี้ มาบอก เล่าเพื่อให้ชาวโลกได้รู้แจ้ง

(1) ทำไมนาย ก.จึงป่วยเป็นโรคเหน็บชา ?

ตอบ เพราะชาติก่อน นาย ก. เป็นคนไม่เชื่อ เรื่องพระเรื่องเจ้า และขัดขวางคนที่จะสร้างวัดวาอาราม ดังนั้นชาตินี้จึงป่วยเป็นโรคนี้ เพื่อลงโทษ ในบาปกรรมของเขา

(2) ในเมื่อนาย ก. ไม่ไหว้พระไหว้เจ้า ทำไม ชาตินี้ถึงได้ร่ำรวย ?

ตอบ เพราะแม้ว่าชาติก่อน นาย ก. จะไม่เชื่อเรื่องพระเรื่องเจ้า และขัดขวางคนที่จะ สร้างวัด แต่เขาปรนนิบัติดูแลบิดามารดาด้วย ความกตัญญูอย่างยิ่ง ดังนั้นชาตินี้จึงให้เขาไปเกิด ในบ้านคนรวย เพื่อตอบแทนในความกตัญญูของ เขา และให้เขามีจิตกุศลบริจาคทรัพย์สร้างวัด วาอาราม เพื่อทำคุณไถ่บาปในชาติก่อนของเขา และบำเพ็ญบุญบารมีในชาติภพต่อไป มิเช่นนั้น ชาติต่อไปจะต้องได้รับผลกรรมร้ายแรงยิ่งกว่านี้