กรรมของหมอไร้จรรยาแพทย์

1,059 Views

แต่ก่อนที่ตำบลฟงหยวน นาย ก. ได้รับ ทรัพย์มรดกจากบิดา แต่ไม่ได้ประกอบสัมมา อาชีพ ลุ่มหลงแต่สุรานารี และการพนัน ไม่นานนัก ก็ถลุงผลาญทรัพย์สมบัตินั้นจนหมด ไม่สามารถ ทำมาหากิน ชีวิตตกอยู่ในความยากลำบาก

ข้าพเจ้านำเรื่องราวกฏแห่งกรรมนี้ มาบอก เล่าเพื่อให้ชาวโลกได้รู้แจ้ง

(1) ทำไม นาย ก. จึงลุ่มหลงสุรานารี และ การพนันไม่ประกอบสัมมาชีพ ?

ตอบ เพราะบิดาของนาย ก. มีอาชีพเป็น หมอแต่ไม่รักษาจรรยาแพทย์ ดังนั้นแม้จะมีทรัพย์ มรดกเก็บไว้ให้ลูกหลาน แต่ก็ไม่สามารถรักษา ไว้ได้

(2) ทำไม นาย ก. จึงทำมาหากินไม่ได้ ?

ตอบ เพราะนาย ก. เกิดในครอบครัวคนรวย เคยแต่เที่ยวเตร่ จนเป็นนิสัย ไม่ศึกษาเล่าเรียน ไม่หัดศิลปวิทยา ดังนั้นเมื่อผลาญทรัพย์สมบัติ จนหมด จึงไม่สามารถทำมาหากิน มีคำกล่าวว่า “สอนศิลปะวิชาหนึ่งแก่บุตร ดีกว่าให้ทองพัน ตำลึงแก่บุตร”

ขอเตือนชาวโลก พึงทราบไว้ว่าสุภาพชน ชอบทรัพย์แต่ต้องได้มาอย่างชอบธรรม มิเช่นนั้น ทรัพย์ที่ได้มาอย่างไม่ชอบธรรม ยากที่จะตกทอด ถึงบุตรหลาน