กรรมของหมอทำแท้ง

1,576 Views

นาย ก. เป็นผู้มีอันจะกิน ภรรยาชื่อ นางเฉิน อายุ 40 ปี แล้ว ยังไม่มีลูกแม้แต่คนเดียว วันหนึ่ง นาย ก. กลับจากท่องเที่ยวชนบท ที่กลาง หลังได้ขึ้นเม็ดฝีเจ็บปวดทรมานมาก และถึงแก่ กรรมในที่สุด

ข้าพเจ้านำเรื่องราวกฏแห่งกรรมนี้ มาบอก เล่าเพื่อให้ชาวโลกได้รู้แจ้ง

(1) ทำไม นาย ก. จึงไร้บุตรสืบสกุล ?

ตอบ เพราะชาติก่อน นาย ก. เป็นหมอที่ไร้ จรรยาแพทย์หาผลประโยชน์ที่ผิดกฏหมาย โดย มักจะทำแท้งให้ผู้หญิง ดังนั้นชาตินี้จึงต้องไร้บุตร สืบสกุล

(2) ทำไม นาย ก. จึงขึ้นฝีที่กลางหลังรักษา ไม่หายจนตาย

ตอบ เพราะชาติก่อน นาย ก. ไม่เพียงเป็น หมอที่ไร้จรรยาแพทย์เท่านั้น แต่ยังชอบคิดร้าย ต่อผู้อื่น ดังนั้นจึงต้องรับกรรมสนอง

ขอเตือนชาวโลกผู้เป็นแพทย์ควรจะรักษาจรรยาแพทย์ อย่าได้ทำแท้งให้แก่ผู้หญิงเพื่อหวัง ผลประโยชน์ และอย่าได้คิดร้ายต่อผู้อื่น เพื่อ หลีกเลี่ยงผลกรรมที่จะได้รับในชาติภพต่อไป