กรรมของการฆ่าวัว

1,850 Views

แต่ก่อนที่ตำบลจีหลง มีพ่อค้า แซ่จาง มี ฐานะดีคนหนึ่งมีบุตรชายห้าคน ซึ่งต่างก็มีงานทำ ทุกคนเรียกได้ว่า เป็นครอบครัวที่โชคดี แต่ในชั่ว เวลาห้าปี บุตรชายทั้งห้าของเขาได้ตายต่อเนื่อง กันจนหมด ทำให้นายจางต้องอยู่ตัวคนเดียว ในวัย ชรากระทั่งป่วยตายเมื่ออายุ 80 ปี

ข้าพเจ้านำเรื่องราวกฏแห่งกรรมนี้ มาบอก เล่าเพื่อให้ชาวโลกได้รู้แจ้ง

(1) ทำไมบุตรทั้งห้าคนของนายจางจึงตายหมดในห้าปี ?

ตอบ เพราะชาติก่อนนายจางมีอาชีพฆ่าวัว ได้ฆ่าวัวควายมากมาย ส่งผลให้ชาตินี้บุตรของเขา ต้องพลอยรับกรรมเลยมีอายุสั้น

(2)ในเมื่อชาติก่อนนายจางเป็นนักฆ่าวัว ทำไมชาตินี้ จึงมีอายุยืน?

ตอบ เพราะในวัยชรา นายจางเกิดสำนึก บาปหันมาทำความดี สร้างบุญไถ่บาป ดังนั้นชาติ นี้จึงมีอายุยืน

ขอเตือนชาวโลก ควรจะเข้าใจความเมตตาการุณย์ของสวรรค์ เบื้องบน อย่าได้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิต อันจะส่งผลร้ายในชาติภพต่อไป