กรรมของการบีบคั้นผู้อื่น

1,101 Views

แต่ก่อนมีชายคนหนึ่งแซ่เฉิน เป็นคนซื่อ ตรงมีคุณธรรม ภรรยาชื่อนางหลิน เป็นคนดี เช่นกัน มีบุตรชาย 2 คน หญิง 1 คน เดิมเป็น ครอบครัวที่มีความสุข แต่แล้วทุกอย่างพลัน เปลี่ยนไป บุตรทั้งสามของเขาได้ตายด้วยอุบัติเหตุ ภรรยาของเขาเปลี่ยนไป โดยหอบผ้าหนีตามชาย อื่นไป จนทำให้นายเฉินตรอมใจตาย

ข้าพเจ้านำเรื่องราวกฏแห่งกรรมนี้ มาบอก เล่าเพื่อให้ชาวโลกได้รู้แจ้ง

(1) ในเมื่อนายเฉินเป็นคนดี มีคุณธรรม ตลอดชีวิต ไม่ได้ทำชั่วอะไร ทำไมบุตรชายหญิง ของเขาจึงได้ตายด้วยอุบัติเหตุ ?

ตอบ เพราะบุตรของเขา เป็นเทพจาก สวรรค์มาจุติ ด้วยชาติก่อนยังไม่หมดกรรม ดังนั้น จึงอาศัยครรภ์ของมารดามาเกิด เพื่อจะได้สิ้น กรรมและบรรลุมรรคผล

(2) ภรรยาของเขา เดิมเป็นคนสุภาพเรียบ ร้อย ทำไมจึงเปลี่ยนไปจากเดิมและประพฤติใน สิ่งไม่งาม ?

ตอบ เพราะชาติก่อนนายเฉินเป็นคนชอบ บีบคั้นผู้อื่นจนหาทางออกไม่ได้ ดังนั้นชาตินี้จึง ต้องรับกรรมเช่นนี้

ขอเตือนผู้ที่เป็นพ่อแม่ทั้งหลาย พึงทราบ ว่าการที่ลูกตายตั้งแต่ยังเยาว์วัย ไม่ใช่เป็นเรื่อง ร้ายแรงอะไร ควรทราบไว้ว่า การที่ได้เป็นพ่อ ลูกกัน ย่อมมีหนี้เวรและกรรมสัมพันธ์ต่อกัน เมื่อ หนี้กรรมหมดก็ต้องจากกัน ลูกบางคนตายแต่ อายุยังน้อย แท้จริงเป็นการอาศัยกายเนื้ออัน จอมปลอม เพื่อบรรลุมรรคผล ผู้เป็นพ่อแม่ควร ที่จะดีใจแทนด้วยซ้ำ แล้วตั้งหน้าบำเพ็ญบุญ บารมีต่อไป