กรรมของแม่ชีกิเลสหนา

1,229 Views

แต่ก่อนที่ตำบลเถาหยวน มีผู้หญิงคน หนึ่ง แซ่ไล่ อายุ 30 ปี แล้ว ยังไม่ได้แต่งงาน เพื่อน หญิงของนางไล่ได้คลอดลูกสาวไม่มีพ่อ คนหนึ่ง แล้ว ไม่มีปัญญาเลี้ยง จึงขอร้องนางไล่ให้รับไว้เป็น บุตรบุญธรรม เด็กคนนี้หลังจากนางไล่รับมาเลี้ยง แล้วนางรักเสมือนลูก แต่เป็นเด็กขี้โรคสามวันดีสี่ วันไข้ ตลอดระยะเวลา 8 ปี นางไล่ต้องเอาใจใส่ดูแลและสิ้นเปลืองเงินทองไม่น้อย สุดท้ายเด็ก ก็ตายจากไป ต่อมานางไล่ก็จากโลกนี้ไปอีกคน

ข้าพเจ้านำเรื่องราวกฏแห่งกรรมนี้ มาบอก เล่าเพื่อให้ชาวโลกได้รู้แจ้ง

(1) ทำไมนางไล่อายุ 30 ปี แล้วยังไม่ได้ แต่งงาน ?

ตอบ เพราะชาติก่อนนางไล่ออกบวชเป็น แม่ชี สาเหตุที่ออกบวชเพราะนางผิดหวังในความรัก แต่ยังตัดกิเลสไม่ขาดยังมีความคิดทางรักทาง ใคร่อยู่ ดังนั้นเมื่อชาตินี้มาเกิดเป็นผู้หญิง จึงทำ ให้ไม่สามารถแต่งงาน นี้คือกรรมสนองของการ ออกบวชแล้วตัดกิเลสไม่ขาด

(2) นางไล่ยังไม่ได้แต่งงาน ทำไมจึงยอม รับเลี้ยงลูกไม่มีพ่อของเพื่อน ?

ตอบ เพราะชาติก่อนนางไล่เป็นแม่ชี ได้ยัก ยอกเงินที่ชาวบ้านบริจาคแล้วไม่คืน ดังนั้นชาตินี้ เด็กหญิงจึงมาทวงหนี้ นี้คือกรรมตามสนองที่คน ออกบวชแล้วยักยอกเงินบริจาคของวัด

ขอเตือนชายหญิงทั้งหลาย เมื่อตัดสินใจ ออกบวชพึงทราบว่า สรรพสิ่งล้วนแต่ว่างเปล่า อย่าได้อาศัยวัดยักยอกเงินที่ชาวบ้านทำบุญ เพื่อชาติหน้าจะได้ไม่ต้องถูกกรรมตามสนอง