สวดพระสูตรสลายบาปกรรม

960 Views

เหลียวเซิง ฝักใฝ่ทางกุศลโดยไปช่วยงาน ในสถานธรรม ภรรยาของเขามีกรรมจากอดีตชาติ จนป่วยเป็นโรคจิต

ข้าพเจ้านำเรื่องราวกฏแห่งกรรมนี้ มาบอก เล่าเพื่อให้ชาวโลกได้รู้แจ้ง

(1) เพราะเหตุใดภรรยาของเหลียวเซิงจึง ป่วยเป็นโรคจิต ?

ตอบ เพราะชาติก่อนภรรยาของเหลียวเซิง เคยใช้ปัญญาคิดวางแผน เพื่อให้ได้มาซึ่ง ทรัพย์สินที่ไม่ชอบธรรม ดังนั้นชาตินี้จึงได้รับ กรรมสนอง

(2) ในเมื่อเหลียวเซิงฝักใฝ่ทางกุศลช่วย งานในสถานธรรม ทำไมภรรยาของเขาจึงเป็น เช่นนี้ ?

ตอบ เพราะชาติก่อนเหลียวเซิงเคยได้รับ ความช่วยเหลือจากภรรยาของเขา ต่อมาเมื่อ ทราบว่านางทำการทุจริต จึงตักเตือนนางให้กลับ ตัวใหม่ ทว่าถูกความหลงครอบงำ เหลียวเซิง กลับร่วมทำการทุจริตเสียเอง ดังนั้นชาตินี้จึงต้องได้รับกรรมสนอง

(3) ในเมื่อเหลียวเซิงมีจิตกุศลช่วยงานใน สถานธรรม บำเพ็ญบุญบารมี จะสามารถสลาย บาปกรรมของเขาในชาติก่อนได้หรือไม่ ?

ตอบ หากก่อนแต่งงานเหลียวเซิงได้ไป บำเพ็ญบารมีในสถานธรรม ก็สามารถสลาย บาปกรรมของเขาได้ แต่นี้เหลียวเซิงเพิ่งจะเข้า สถานธรรมหลังจากที่แต่งงานแล้ว ตอนนี้มีทาง เดียวที่จะสลายบาปกรรมของเขาทั้งสอง คือการ สวดพระสูตร “อี้หวงผู่ตู้เซิ่งจิง” และ “ไท่ส้าง อู๋จี้หุ่นหยวนเจินจิง” อย่างละหมื่นเที่ยวบาป กรรมชาติก่อนของคนทั้งสองก็จะสลายได้