กรรมของการทอดทิ้ง

1,998 Views

แต่ก่อนที่ตำบลซินหยัง มีพ่อค้าคนหนึ่ง นามว่า หวงเทียนสิน เป็นคนซื่อตรง กระทั่งอายุ 40 ปี มีภรรยาและบุตรแล้ว ทว่าตั้งแต่แต่งงานกันมา 20 กว่าปี สามีภรรยาต่างไม่ปรองดองกัน ภรรยา ของเขาชื่อลุฟ่ง 2-3 วันจะออกจากบ้านไปที บางครั้งตลอดคืนไม่กลับบ้านเลย เทียนสินพร่ำ ตักเตือนแต่ไร้ผล ทำให้เขาปวดร้าวใจมาก

ข้าพเจ้านำเรื่องราวกฏแห่งกรรมนี้ มาบอก เล่าเพื่อให้ชาวโลกได้รู้แจ้ง

(1) หวงเทียนสินและภรรยาแต่งงานกันมา 20 กว่าปี จนมีบุตรด้วยกัน ทำไมจึงไม่ปรองดอง กัน?

ตอบ เพราะชาติก่อนหวงเทียนสินเป็นคน เหลวไหล เคยขืนใจผู้หญิงคนหนึ่งแล้วทอดทิ้ง สุดท้ายผู้หญิงคนนั้น ได้ตรอมใจตายจึงมาเกิดเป็น ภรรยาของหวงเทียนสินเพื่อจองเวร

(2) จองเวรกันไป จองเวรกันมาเช่นนี้ เมื่อ ไหร่จะสิ้นสุด ?

ตอบ หากทั้งสองฝ่ายยอมผ่อนปรนกัน บ้าง เข้าใจกฏแห่งกรรม และเวรกรรมในชาติก่อน หันมาบำเพ็ญบุญกุศล ย่อมสามารถแปรเปลี่ยน เวรกรรมอันนี้

ข้าพเจ้าขอเตือนผู้ชายในโลก ทำสิ่งใด ต้องกล้าทำกล้ารับ ชาติหน้าจะได้ไม่ต้องถูกกรรม ตามสนอง