เหตุที่ไร้บุตรสืบสกุล

1,232 Views

แต่ก่อนที่ตำบลเซียงหยาง อู๋เสียง มี ภรรยา ชื่อนางเฉิน ซึ่งเป็นศรีภรรยาที่ดีคนหนึ่ง แต่จนอายุ 44 ปี แล้วก็ยังไม่มีบุตรด้วยกัน อู๋เสียง และภรรยา แม้จะมีจิตกุศลทำบุญให้ทาน และ พิมพ์หนังสือธรรมะแจกผู้คนอยู่เสมอ แต่ก็ยัง ไม่มีบุตรสืบสกุลแม้แต่คนเดียว จนกระทั่งตรอม ใจตาย

ข้าพเจ้านำเรื่องราวกฏแห่งกรรมนี้ มาบอก เล่าเพื่อให้ชาวโลกได้รู้แจ้ง

(1)ในเมื่ออู๋เสียงและภรรยามีจิตกุศล ทำไม จึงไร้บุตรสืบสกุล ?

ตอบ เพราะชาติก่อนอู๋เสียงเป็นหมอที่ใช้ยาอย่างไม่ถูกต้องอยู่บ่อย ๆ จนทำให้ผู้หญิงที่ตั้ง ครรภ์แท้ง ได้สร้างบาปกรรมใหญ่หลวง ดังนั้นชาติ นี้จึงไร้บุตรสืบกสกุลเป็นกรรมสนอง

(2) นางเฉินไร้ความผิด ทำไมจึงได้เป็น สะใภ้ตระกูลอู๋ จนต้องพลอยรับกรรมไปด้วย ?

ตอบ แม้ชาตินี้นางเฉินต้องพลอยรับกรรมไปด้วย แต่ชาตินี้นางเฉินได้สร้างกุศลผลบุญชาติหน้าย่อมได้รับความสุขตอบแทน

(3) ในเมื่อชาติก่อน อู๋เสียงได้สร้างบาป กรรม ทำไมชาตินี้จึงสามารถเกิดเป็นคนได้อีก ?

ตอบ เพราะชาติก่อนบุตรหลานของอู๋เสียง ล้วนแต่เป็นคนดีได้สร้างกุศลอยู่เสมอ จึงเป็น อานิสงส์ให้อู๋เสียงมีโอกาสเกิดเป็นคนอีก เพื่อมาบำเพ็ญกุศลชดเชยบาปกรรมในชาติก่อนของเขา