ติดหนี้ไม่จ่าย ลูกเกิดมาทวงหนี้

1,447 Views

แต่ก่อนที่ตำบลฟงหยวน มีผู้หญิงคนหนึ่ง ขายน้ำแข็งจนร่ำรวย นางมีบุตรชายคนหนึ่งแต่ง งานแล้ว หลังจากนางถึงแก่กรรม บุตรชายของ นางเอาแต่ลุ่มหลงสุรานารี การพนัน ถลุงผลาญ ทรัพย์สมบัติที่นางอุตส่าห์สะสมไว้จนหมดสิ้น ส่วนภรรยาของลูกชายก็แยกทางไป ลูกชายต้อง กลายเป็นคนเร่ร่อนไร้ที่พึ่งพิง

ข้าพเจ้านำเรื่องราวกฏแห่งกรรมนี้ มาบอก เล่าเพื่อให้ชาวโลกได้รู้แจ้ง

(1) ในเมื่อผู้หญิงคนนี้ มีความสามารถใน การค้าขาย ทำไมบุตรชายของนางจึงถลุงผลาญ ทรัพย์สมบัติที่นางสะสมไว้จนหมดสิ้น ?

ตอบ เพราะชาติก่อนผู้หญิงคนนี้ติดหนี้ แล้วไม่จ่าย ดังนั้นชาตินี้เจ้าหนี้จึงมาเกิดเป็นบุตรของนางเพื่อทวงหนี้

(2) ชาติก่อนผู้หญิงคนนั้นติดหนี้ไม่ได้จ่าย ถ้าชาตินี้ยอมทำความดีสร้างกุศลไถ่บาป ไม่ทราบว่าสามารถแก้บาปกรรมของนางได้หรือไม่?

ตอบ แม้ชาติก่อนผู้หญิงคนนั้น ติดหนี้แล้ว ไม่จ่าย แต่ถ้าชาตินี้ไม่ตระหนี่ หมั่นทำความดี สร้างกุศล ย่อมสามารถชดเชยความผิดได้ รอจน ผลบุญมากกว่าผลบาป บุตรของนางย่อมไม่ถึง กับตกยากและภรรยาแยกทาง ทว่าผู้หญิงคนนั้น ไม่รู้จักสร้างกุศลไถ่บาป จึงต้องได้รับกรรมสนอง เช่นนี้

ดังนั้น ชาวโลกจึงควรฝักใฝ่ทางกุศล ใน ขณะที่ไม่ทราบว่า ชาติก่อนได้สร้างบาปหรือบุญ ไว้ ควรใช้สมบัตินอกกายสร้างกุศลผลบุญ ขัด เกลากายใจ พึงทราบไว้ว่าทรัพย์สมบัติเป็นของ นอกกาย เป็นของจอมปลอม ยามใดสิ้นปราณทุก สิ่งทุกอย่างพลันว่างเปล่า แม้นมีทรัพย์สมบัติมาก มายก็ไม่สามารถพาไปได้