โกงตาชั่ง ปล่อยกู้คิดดอกแพง

1,476 Views

นาย ก. (ขอสงวนนาม) ตั้งใจค้าขาย ทว่า ดวงไม่ดีมักขาดทุนอยู่เสมอ แม้บางครั้ง จะมีกำไรบ้าง แต่ส่วนมากขาดทุน จึงจำต้องเลิก ค้าขาย เปลี่ยนไปเป็นกรรมกรเพื่อการยังชีพ ชีวิต ความเป็นอยู่ลำบากมาก

ข้าพเจ้านำเรื่องราวกฏแห่งกรรมนี้ มาบอก เล่าเพื่อให้ชาวโลกได้รู้แจ้ง

(1) ในเมื่อ นาย ก. ตั้งใจค้าขาย ทำไมจึงค้า ขายขาดทุน?

ตอบ เพราะชาติก่อน นาย ก. เป็นพ่อค้า ที่ชอบโกงตาชั่งลูกค้า เพื่อหวังกำไรมาก ดังนั้นชาติ นี้จึงต้องรับกรรมสนองนี้

(2) นาย ก. เปลี่ยนจากค้าขายไปเป็นกรรม กร ทำไมชีวิตความเป็นอยู่ยังลำบากยากจน ?

ตอบ เพราะชาติก่อน นาย ก. ไม่เพียง โกงตาชั่ง ยังปล่อยเงินให้กู้แล้วคิดดอกแพง ดังนั้น ชาตินี้จึงต้องได้รับความลำบากยากจน เป็นกรรม สนอง

ขอเตือนชาวโลก การค้าขายต้องซื่อตรง อย่าได้โกงตาชั่งลูกค้า และการปล่อยเงินให้กู้ก็ อย่าคิดดอกแพงอย่างไร้คุณธรรม เพื่อชาติหน้า จะได้ไม่ถูกกรรมชั่วตามสนอง