กรรมของการสำส่อน

1,591 Views

มีผู้หญิงคนหนึ่ง เป็นบุตรีคนที่สามของ ตระกูลหลิน เคยได้รับการศึกษาชั้นสูง พี่สาวของ นางต่างออกเรือนไปหมดแล้ว เนื่องจากบิดาของ นางทำการค้าขาดทุน จนครอบครัวตกอยู่ในฐานะ ยากจน ผู้หญิงคนนี้ค่อนข้างกตัญญู ยอมเสีย สละไปเป็นผู้หญิงหากิน ทำหน้าที่แบกภาระครอบ ครัว 10 กว่าปีต่อมา ฐานะทางบ้านจึงค่อยกระ เตื้องขึ้น แต่ผู้หญิงคนนี้ต้องกลายเป็นโสเภณี สุดท้ายได้ป่วยตายด้วยกามโรค

ข้าพเจ้านำเรื่องราวกฏแห่งกรรมนี้ มาบอก เล่าเพื่อให้ชาวโลกได้รู้แจ้ง

(1) ในเมื่อผู้หญิงคนนี้ได้รับการศึกษาชั้น สูง แม้ฐานะทางบ้านไม่ดี ทำไมจึงไม่หาอาชีพที่ถูก ต้องทำ จนต้องตกไปเป็นโสเภณี ?

ตอบ เพราะผู้หญิงคนนี้ ชาติก่อนเป็นผู้ ชายลุ่มหลงสุรานารี ชอบเที่ยวโสเภณี ประพฤติ ผิดภรรยาผู้อื่น และทำความชั่วต่าง ๆ ดังนั้นชาติ นี้จึงต้องชดใช้หนี้กรรม

(2) ทำไมผู้หญิงคนนี้ จึงได้เสียสละขายตัว หากินยอมแบกรับภาระครอบครัว ?

ตอบ เพราะผู้หญิงคนนี้ ชาติก่อนไม่เพียง สำส่อนยังเคยโกง ทรัพย์สินผู้อื่น ดังนั้นชาตินี้จึง ต้องทำหน้าที่แบกรับภาระ เป็นการชดใช้หนี้ เพราะ บิดาชาตินี้ของผู้หญิงคนนี้ คือ เจ้าหนี้ในชาติ ก่อน

(3) ชาติก่อนผู้หญิงคนนี้สำส่อน แต่ชาติ นี้มีจิตกตัญญู ทำไมยังต้องตายด้วยกามโรค ?

ตอบ เพราะผู้หญิงคนนี้ ชาติก่อนไม่เพียง สำส่อนจนติดกามโรค ยังไม่รู้จักสำนึกผิด ได้นำ โรคไปติดคนอื่นจนตาย ดังนั้นชาตินี้จึงต้องได้รับ กรรมสนอง จึงจะสามารถจบสิ้นหนี้กรรม

ขอเตือนชาวโลกทั้งหลายพึงทราบไว้ว่า ความชั่วทั้งปวง การประพฤติผิดในกามมาเป็น อันดับแรก จงงดเว้นอย่าได้ประมาทเทอญ