ไร้โรคภัยเพราะบริจาคยา

1,210 Views

แต่ก่อนที่เมืองกวางโจว นาย ก. อายุ 80 กว่าปีแล้ว สุขภาพยังแข็งแรง ไม่ค่อยเจ็บไข้ได้ป่วย บุตรหลานทุกคนล้วนแต่กตัญญู และเจริญรุ่งเรือง

ข้าพเจ้านำเรื่องราวกฏแห่งกรรมนี้ มาบอก เล่าเพื่อให้ชาวโลกได้รู้แจ้ง

(1) ทำไมนาย ก. ถึงได้อายุยืน และสุขภาพ แข็งแรง ?

ตอบ เพราะชาติก่อน นาย ก. เป็นคนใจ กุศล โดยมักจะบริจาคยาช่วยผู้คนอยู่เสมอ ดังนั้น ชาตินี้จึงได้อายุยืน และสุขภาพแข็งแรง อันเป็นผล แห่งกรรมดี

(2) ทำไมบุตรหลานของนาย ก. ถึงได้ กตัญญู ?

ตอบ เพราะชาติก่อน นาย ก. เป็นคนซื่อตรง สุภาพอ่อนโยน เคารพนับถือคนแก่คนชรา กตัญญู ต่อบุพการี ดังนั้นชาตินี้บุตรหลานของเขา จึงได้ กตัญญูตอบเรียกว่า “ทำดีได้ดี”

(3) ทำไมบุตรหลานของ นาย ก. จึงล้วนแต่ เจริญรุ่งเรือง ?

ตอบ เพราะชาติก่อน นาย ก. ได้ทำความ ดีสร้างกุศลสร้างถนน สร้างสะพาน บริจาคทรัพย์ สร้างวัดวาอาราม พิมพ์หนังสือธรรมะแจกผู้คน แนะนำตักเตือนให้คนละชั่วทำดี ดังนั้นจึงส่งผล ให้บุตรหลานของเขาเจริญรุ่งเรือง

หากชาวโลกประสงค์จะมีอายุยืน สุขภาพ แข็งแรง มีความผาสุก ก็ควรเอาอย่างการทำความ ดีของนาย ก. บริจาคยาช่วยผู้คน ไม่ทะเลาะเบาะ แว้งกับเพื่อนบ้านใกล้เคียง กตัญญูต่อบิดามารดา พิมพ์แจกหนังสือธรรมะ สร้างวัดวาอาราม สวรรค์ เบื้องบนก็ย่อมจะประทานโชคลาภ และความสุข ตอบแทน