การจองเวร

2,021 Views

หลี่เซิงชาติก่อนเป็นคนกักขฬะหยาบช้า ทำแต่ความชั่วร้าย ชอบข่มเหงรังแกผู้อ่อนแอ แม้ตอนบั้นปลายของชีวิต จะสำนึกผิดกลับตัวใหม่ แต่ก็ได้สร้างบาปกรรมเอาไว้มากมาย ชาตินี้เกิด เป็นผู้หญิง เป็นสะใภ้ตระกูลหลิน เนื่องจากเป็น คนไม่ค่อยเรียบร้อยจึงได้รับความลำบากมาก

ข้าพเจ้านำเรื่องราวกฏแห่งกรรมนี้ มาบอก เล่าเพื่อให้ชาวโลกได้รู้แจ้ง

(1) ในเมื่อหลี่เซิงได้สร้างบาปกรรมไว้มาก ทำไมชาตินี้จึงสามารถเกิดเป็นคนได้อีก ?

ตอบ แม้ว่าหลี่เซิงตอนหนุ่มจะได้สร้าง บาปกรรม แต่ในวัยชราได้สำนึกผิดกลับตัวใหม่ นับว่ามีความดีอยู่บ้าง ดังนั้นชาตินี้จึงได้เกิดเป็น คนอีก

(2)ทำไมหลี่เซิงจึงเป็นคนไม่ค่อยเรียบร้อย?

ตอบ เพราะชาติก่อนหลี่เซิงข่มเหงรังแก ผู้อ่อนแอ มีคนหนึ่งชื่อ เฉินหยง เป็นคนอ่อนแอ ได้ถูกหลี่เซิงข่มเหงรังแก จนไม่อาจทำมาหากิน และเสียชีวิตในที่สุด ดังนั้นชาตินี้จึงมาเกิดเป็นลูก ในตระกูลหลิน เพื่อแก้แค้นที่ชาติก่อนถูกข่มเหง รังแก

(3) เมื่อชาตินี้หลี่เซิงรู้บาปบุญคุณโทษ จะ มีทางแก้ไขเวรกรรมหรือไม่ ?

ตอบ ถ้าหลี่เซิงหันมาฝักใฝ่ความดี ไหว้ พระไหว้เจ้าด้วยความเลื่อมใสศรัทธา และหมั่น สร้างกุศลผลบุญ เพื่อชดเชยบาปกรรมของชาติ ก่อน เมื่อใดที่บาปบุญใกล้เคียงกันเวรกรรมก็ระ งับได้ สามารถมีความสุขได้ไม่ต้องลำบากอีก