เหตุที่โชคดีมีสุข

1,685 Views

นางไล่เซิง เกิดในชนบท เคยได้รับการ ศึกษาอบรมอย่างดี เมื่อโตเป็นสาวได้แต่งงานกับ คนตระกูลหวง คนทั้งสองรักใคร่กันมาก มีบุตร ด้วยกันหลายคน ลูกและลูกสะใภ้ล้วนแต่เป็น คนกตัญญู เป็นศรีภรรยา และแม่บ้านที่ดี เนื่อง จากครอบครัวมีฐานะดี ดังนั้นจึงได้บำเพ็ญตนเป็น ประโยชน์ต่อสังคม

ข้าพเจ้านำเรื่องราวกฏแห่งกรรมนี้ มาบอก เล่าเพื่อให้ชาวโลกได้รู้แจ้ง

(1) ทำไมนางไล่เซิงจึงได้เป็นผู้หญิงที่โชคดี?

ตอบ เพราะชาติก่อน นางไล่เซิงได้ขัดเกลา ตน สั่งสมกุศลผลบุญ โดยบริจาคทรัพย์สร้าง วัดวาอาราม สร้างถนน สร้างสะพานอยู่เสมอ ชั่วชีวิตไม่ได้ทำบาปอะไร ดังนั้นชาตินี้จึงได้เสวยสุข เป็นการตอบแทน

(2) ทำไมลูกและลูกสะใภ้ของนางไล่เซิง ทุกคนจึงได้กตัญญู ?

ตอบ เพราะชาติก่อนนางไล่เซิงเป็นลูก กตัญญู รู้จักกตัญญูต่อผู้ใหญ่ ดังนั้นชาตินี้ลูกและ ลูกสะใภ้ของนางจึงได้กตัญญูต่อนาง เรียกว่า “ทำดีได้ดีตอบแทน”

(3) ในเมื่อชาติก่อนนางไล่เซิงได้สร้างบุญกุศล ทำไมชาตินี้จึงเกิดเป็นผู้หญิง ?

ตอบ เพราะสามชาติก่อนของนางไล่เซิง ชาติที่ 1 ไม่ได้ขัดเกลาตน ได้สร้างบาปกรรมไว้ แม้ว่าชาติที่ 2 จะพยายามสร้างกุศลมาชดเชย ความผิดของชาติที่ 1 แต่กุศลผลบุญยังไม่เพียง พอ ดังนั้นชาตินี้จึงต้องเกิดเป็นผู้หญิง เพื่อเสวย สุขในโลกมนุษย์ และให้โอกาสนางในการสร้างบุญ บารมีอีก

(4)นางไล่เซิงควรรักษากุศลผลบุญของนาง อย่างไร ? และภายหน้าจะมีผลตอบแทนอย่างไร?

ตอบ หากชาตินี้นางไล่เซิงพยายามขัด เกลาตน สร้างบุญกุศล อย่างไม่ท้อถอย ไม่เพียง เป็นอานิสงส์ต่อสามี ยังส่งผลให้บุตรหลานเจริญ รุ่งเรือง และตนเองอายุยืน กุศลผลบุญของนาง ต่อไปภายหน้า สามารถจุติสุขาวดีแดนสวรรค์ได้ ขอให้ชาวโลกจงหมั่นสร้างคุณงามความดีไว้เทอญ