ไร้บุตรเพราะมักมากกามคุณ

1,344 Views

แต่ก่อนที่ตำบลเฉียนถังมีเศรษฐีคนหนึ่ง ร่ำรวยมหาศาลแต่ตระหนี่ถี่เหนียว ไม่ยอมทำบุญ ให้ทาน แม้จะมีภรรยาหลายคน แต่อายุ 50 กว่าปี ก็ยังไม่มีบุตร จึงต้องรับบุตรบุญธรรมมาเลี้ยงคนหนึ่งชื่อ จางกุ้ย เพื่อเป็นทายาทสืบสกุล

ข้าพเจ้านำเรื่องราวกฏแห่งกรรมนี้ มาบอก เล่าเพื่อให้ชาวโลกได้รู้แจ้ง

(1) ในเมื่อเศรษฐี จาง ไม่ได้ทำบุญให้ทาน ทำไมจึงรวยได้ ?

ตอบ เพราะบรรพบุรุษของเศรษฐีจางได้ สร้างสมกุศลผลบุญไว้มาก ดังนั้นจึงส่งผลให้ เศรษฐีจางร่ำรวย

(2) ในเมื่อเศรษฐีจาง ได้รับอานิสงส์จาก บรรพบุรุษ เหตุใดจึงไร้บุตรสืบสกุล ?

ตอบ แม้ว่าเศรษฐีจางจะได้รับอานิสงส์ จากบรรพบุรุษ แต่ชาติก่อนเขาเป็นคนมักมาก กามคุณ ประพฤติผิดลูกเมียคนอื่น ครั้นเมื่อหญิง นั้นตั้งครรภ์ก็จะให้ทำแท้งทุกครั้ง ซึ่งเป็นการละ เมิดกฏสวรรค์ ดังนั้น ชาตินี้จึงต้องไร้บุตรสืบสกุล เป็นกรรมสนอง

(3) ทำไมจางกุ้ยถึงได้เป็นบุตรบุญธรรม และได้รับมรดก ?

ตอบ เพราะชาติก่อนจางกุ้ยเป็นคนมีจิต ใจกว้างขวาง ได้ให้ความสงเคราะห์ช่วยเหลือ เศรษฐีจางอยู่เสมอ ดังนั้นชาตินี้เศรษฐีจางจึงต้อง เป็นทาสเฝ้าสมบัติให้จางกุ้ย เพื่อตอบแทนบุญคุณ ที่ชาติก่อนเคยให้ความสงเคราะห์ช่วยเหลือ

(4) แม้ว่าชาติก่อนเศรษฐีจางจะได้สร้าง บาปกรรม แต่ชาตินี้ร่ำรวยไม่มีวิธีแก้ไขไถ่โทษ ความผิดเลยหรือ ?

ตอบ เนื่องจากเศรษฐีจางไม่ได้ทำบุญให้ ทาน มักมากกามคุณ มีภรรยาหลายคน จนเป็น เหตุให้พลังทั้งสามในร่างกายสูญสิ้น จึงย่อมส่ง ผลให้ไร้บุตรสืบสกุล ถ้าหากตอนนั้นเศรษฐีจางยอมหันมาทำความดีหมั่นสร้างกุศลผลบุญ รู้จัก ใช้เงินในทางถูกต้อง หมั่นขัดเกลากายใจอย่าง น้อยที่สุดก็สามารถชดเชยความผิด และมีบุตร ธิดาสืบวงศ์ตระกูล ขอให้ชาวโลกจงเข้าใจ