เหตุที่ภรรยาขี้บ่น

1,855 Views

หลี่เซิง เป็นคนขยันและประหยัด โชคร้ายที่ได้ภรรยาไม่ดี เป็นคนปากร้าย แม้จะมี บุตรด้วยกันหลายคน แต่นางมักจะบ่นด่าว่าหลี่เซิง ต่าง ๆ นานาทุกวัน เป็นเหตุให้หลี่เซิงไม่อาจอยู่ อย่างสงบสุขได้

ข้าพเจ้านำเรื่องราวกฏแห่งกรรมนี้ มาบอก เล่าเพื่อให้ชาวโลกได้รู้แจ้ง

(1) ในเมื่อหลี่เซิงเป็นคนซื่อ ทำไมจึงได้ ภรรยาไม่ดี ?

ตอบ ชาติก่อนหลี่เซิงเป็นผู้หญิงชื่อ จาง ฮัว เป็นภรรยาของพ่อค้า จางฮัวเป็นคนเห็นแก่ เงินมาก เมื่อสามีดวงตกการค้าเจ๊ง นางไม่เพียง ไม่เห็นอกเห็นใจ กลับบ่นด่าว่าทุกวัน จนทำให้ สามีเบื่อโลกกระโดดน้ำฆ่าตัวตาย กว่านางฮัวจะ สำนึกได้ก็สายไปแล้ว จนก่อเป็นเวรกรรม จึงได้รับ กรรมสนองในชาตินี้

(2) ในเมื่อภรรยาของหลี่เซิงเป็นคนไม่ดี สามีภรรยาไม่ปรองดอง ทำไมจึงมีบุตรด้วยกัน หลายคน

ตอบ ชาติก่อนภรรยาของหลี่เซิงเป็นสามี ของจางฮัว แม้จะถูกบีบคั้นจนต้องฆ่าตัวตาย แต่ เคยได้รับความช่วยเหลือจากจางฮัว ดังนั้นชาตินี้ จึงได้เกิดเป็นผู้หญิงและแต่งงานกับหลี่เซิง เลี้ยง ดูลูก ๆ ให้เพื่อตอบแทนบุญคุณ และแก้แค้นที่ชาติ ก่อนถูกบ่นด่าว่าทุกวัน

(3) ไม่มีเวรกรรมต่อกันไม่ได้เป็นสามี ภรร ยากัน จองเวรกันไปจองเวรกันมา เมื่อไหร่ถึงจะ สิ้นสุด

ตอบ ผู้เป็นสามีภรรยา ถ้าประสบเคราะห์ กรรมต่างควรสำรวจข้อบกพร่องของตนเอง ให้ กำลังใจต่อกัน แล้วเดินในเส้นทางแห่งความดีหมั่น บำเพ็ญบุญกุศล เพื่อทำคุณไถ่บาปอย่าได้ก่อเวร สร้างกรรมอีก จะได้ไม่ต้องจองเวรกันในชาติต่อ ไป อย่างเช่นหลี่เซิงหากรู้แจ้งกรรมเก่า ก็ควรหมั่น บำเพ็ญบุญกุศลเพื่อไถ่บาป ส่วนภรรยาของหลี่เซิง ก็ควรจะสำนึกผิด อย่าได้สร้างวจีกรรมอีก ก็จัก สลายบาปกรรมได้ขอให้ชาวโลกจงเข้าใจ