กรรมของขอทานตาบอด

2,356 Views

แต่ก่อนมีหญิงชราคนหนึ่งฐานะยากจน นางอาศัยบุตรชายนาม ว่า เฉิงฟุ ขอทานเลี้ยงชีพ เฉิงฟุตาบอดตั้งแต่เด็ก ได้ปรนนิบัติเลี้ยงดูมารดา ด้วยความกตัญญูยิ่ง ชาวบ้านสงสารที่เขาอดแต่ เป็นลูกกตัญญู จึงพากันให้ความสงเคราะห์ ต่อ มาเมื่อหญิงชราถึงแก่กรรมแล้ว เฉิงฟุยังคงขยัน และประหยัดเหมือนเดิม กระทั่งอายุ 40 ปี สะสม เงินทองได้ไม่น้อยจนสามารถมีครอบครัว

ข้าพเจ้านำเรื่องราวกฏแห่งกรรมนี้มาบอกเล่าเพื่อให้ชาวโลกได้รู้แจ้ง

(1) ทำไมเฉิงฟุถึงได้ตาบอด ?

ตอบ เพราะชาติก่อนเฉิงฟุไม่รักถนอม หนังสือทิ้งขว้าง เหยียบย่ำพระโอวาท คำสั่งสอน ของนักปราชญ์ ศาสดา ซึ่งเป็นการลบหลู่ ดังนั้น ชาตินี้จึงต้องตาบอดเป็นกรรมสนอง

(2) ทำไมเฉิงฟุถึงได้กตัญญูต่อมารดา ?

ตอบ เพราะชาติก่อนหญิงชราได้เคยช่วย เหลือสงเคราะห์เฉิงฟุ ดังนั้นชาตินี้เฉิงฟุจึงได้ขอ ทานเพื่อเลี้ยงดูหญิงชรา เป็นการตอบแทนบุญคุณ ที่หญิงชราเคยให้ความช่วยเหลือตน

(3) ในเมื่อชาติก่อนหญิงชรามีจิตกุศลให้ ความช่วยเหลือเฉิงฟุ ทำไมชาตินี้ถึงได้ยากจน ?

ตอบ แม้ว่าชาติก่อนหญิงชรา จะมีจิตกุศล ให้ความช่วยเหลือเฉิงฟุ แต่ขณะมีชีวิตไม่รักถนอม ทรัพย์สิน ใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือย ดังนั้น ชาตินี้จึง ต้องลำบากยากจนอันเป็นกรรมสนอง

(4) แม้เฉิงฟุจะตาบอด แต่รู้จักกตัญญูต่อมารดาจะมีผลอย่างไรในภายหน้า ?

ตอบ แม้เฉิงฟุจะได้รับผลกรรม ต้องตา บอดแต่รู้จักกตัญญู เมื่อชดใช้หนี้กรรมหมด ย่อม ได้เสวยสุข