นิทานกฎแห่งกรรม

4,444 Views

โดยเจ้าหลักเมืองชิว

ข้าพเจ้าเกิดมาในโลกไร้บุญไร้กุศล ตาย แล้วไปอยู่โลกทิพย์ ไร้ความรู้ความสามารถ ได้รับ พระมหากรุณาธิคุณจากสวรรค์เบื้องบน ให้เป็น เจ้าส่งมารับหน้าที่ ประจำในสถานธรรมแห่งนี้ ตั้งแต่เป็นเจ้าพระภูมิเรื่อยมา จนเลื่อนเป็นเจ้า หลักเมือง แม้จะทราบว่าบุตรชายสร้างกุศลให้ แท้จริงแล้วทุกท่านก็มีส่วนร่วมสร้างด้วยไม่น้อย

ข้าพเจ้าละอายใจที่ไม่มีวิชาความรู้พอที่จะตอบแทนพระคุณสวรรค์เบื้องบน ระยะนี้ได้ แต่มาเล่า “นิทานกฏแห่งกรรม” เพื่อเป็นการ เตือนสติเตือนใจชาวโลกผู้หลงผิด ให้กลับตัว กลับใจเป็นคนดี นี้คือความหวังอันเล็กน้อยของ ข้าพเจ้า

เจ้าหลักเมืองชิว

9 กันยายน 2517