ต้นเหตุผลกรรมโดยพระพุทธจี้กง

2,189 Views

เมื่อก่อนนี้ ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่ง เป็นหมู่บ้าน ที่อุดมสมบูรณ์ หนทางไปมาสะดวก ประชาชนนับ วันเจริญขึ้น เดิมทีในหมู่บ้านก็สงบสุขดี ต่างคน ต่างทำมาหากิน มีอยู่วันหนึ่งมีสามีภรรยาคู่หนึ่ง เข้ามาค้าขายในหมู่บ้าน จึงลงหลักปักฐานในหมู่ บ้าน โดยหวังที่จะทำมาค้าขึ้น แต่ทั้งคู่มีจิตใจคับแคบ มาก จึงเอามาตรการทุกอย่างที่จะทำให้ตนได้ผล ประโยชน์ สามีมักชอบดูถูกคน เรื่องที่ถูกต้อง ก็บิด ให้เป็นเรื่องไม่ดี ส่วนภรรยาก็ไม่ถือศีลปากมัก กล่าวหาว่าร้ายเรื่องในหมู่บ้าน นับวันยิ่งนานขึ้น ในหมู่บ้านไม่มีความสงบสุข

วันหนึ่ง มีภิกษุรูปหนึ่งมาบิณฑบาตในหมู่ บ้าน สามีภรรยาคู่นี้คิดจะอาศัยภิกษุสงฆ์มาหา ประโยชน์ของตน จึงทำอาหารมาถวาย แล้วก็พูด กับภิกษุสงฆ์ถึงเรื่องเลวร้ายต่าง ๆ ของหมู่บ้าน โดยหวังจะให้ภิกษุสงฆ์ช่วยโพทะนา ภายหลังที่ ภิกษุสงฆ์ฟังแล้วก็กล่าวว่า ใต้ฟ้านี้เดิมทีไม่มีเรื่อง กิเลสชนสร้างเรื่องไว้มาก ต้นเหตุผลกรรมมีจริง เพียงแต่เร็วหรือช้าเท่านั้น สามีภรรยาเห็นภิกษุ สงฆ์ไม่ช่วยเหลือโพทะนาให้ จึงกลับลำทำหน้า ยักษ์ทวงอาหารคืนมา ภิกษุสงฆ์หัวเราะลั่น สามี ใช้กำลังแย่งบาตรจากพระมา แล้วเทอาหารนั้น ให้สุนัขกิน ภิกษุกล่าวว่าผู้ชอบกล่าวร้าย เขาก็คือ คนร้าย วาจาสร้างวิบากกรรมทำลายคนอื่น ฟ้ารับไม่ได้ ว่าแล้วก็เดินจากไป สามีภรรยาคู่นี้ ยังเคียดแค้นภิกษุอยู่ ถึงกับออกปากด่าทอสาป แช่ง ขอให้ฟ้าบันดาลฝนตกใส่ภิกษุ ให้สายฟ้า ผ่าตาย พอสิ้นเสียงสาปแช่งเท่านั้น ท้องฟ้าก็ เปลี่ยนเป็นมืดครึ้มทันที ลมพายุกรรโชกอยู่เสียง ฟ้าร้องขึ้นทั้งสี่ทิศ แสงฟ้าแลบน่าตกใจ ภิกษุ สงฆ์ รูปนั้นเป็นผู้บรรลุธรรมแล้ว จึงเดินหายลับ ไปไร้ร่องรอย ตอนนี้ทั้งลม ทั้งฝนก็ถล่มใส่คนชั่ว คู่นี้ เพียงเสียงฟ้าร้องก็ทำให้แก้วหูแตก วจีกรรม ที่สามีภรรยาสร้างไว้ได้รับกรรมตอบสนอง ทันตา เห็น คนทั้งสองถูกฟ้าผ่าตายคาที่ ทั้งคู่ไปสู่ยมโลก สู่การเวียนว่ายตายเกิดหกช่องทาง ทั้งคู่ร้องขอ ต่อท่านยมบาล ขอเกิดเป็นคนอีกครั้ง ยมบาล ก็อนุมัติ ฝ่ายชายเกิดมาก็มีตาเหล่ ฝ่ายหญิงเกิด มาก็ปากแหว่ง

ต่อมาอีก 18 ปี ทั้งสองก็พบกันที่หมู่บ้าน นี้อีก แล้วก็แต่งงานเป็นสามีภรรยากัน ทั้งสองก็ ยังได้อาศัยอยู่บ้านเก่าที่เคยอยู่มา ฝ่ายชายเมื่อ มองดูสิ่งของ สิ่งของนั้นตั้งตรงอยู่แต่เขากลับมอง เห็นว่าตั้งเอียง จึงไปจัดให้สิ่งของตั้งเอียง ทั้งนี้ เพราะตนเองเอียงศีรษะดู ฝ่ายหญิงมีปากแหว่ง พูดจากินข้าวก็ไหลออกมา

มีอยู่วันหนึ่ง ภิกษุสงฆ์รูปนั้นก็ผ่านมาที่หมู่ บ้าน สามีภรรยาคู่นี้เห็นเข้าแล้วเหมือนคุ้นเคยจึง ขอเชิญให้ภิกษุช่วยดูดวงชะตา ว่าทำไมชาตินี้คน หนึ่งตาเหล่ อีกคนหนึ่งปากแหว่ง ภิกษุสงฆ์จึง พูดว่า อยากรู้เหตุชาติก่อนสิ่งที่ได้รับในชาตินี้ใช่ แล้ว อยากรู้ผลกรรมในชาติหน้า สิ่งที่กระทำใน ชาตินี้นั่นเอง หลังจากนั้นก็หยิบกระจกจากย่าม ให้คนทั้งสองส่องดูก็ปรากฏ ภาพอดีตของชาติที่ แล้ว ภิกษุสงฆ์จึงพูดว่า การปฏิบัติในชาติปัจจุบัน สำคัญยิ่งสำหรับเธอทั้งปวง หากไม่บำเพ็ญปฏิบัติ ชาติหน้าที่ตาเหล่ เกิดมาตาจะบอด ที่ปากแหว่งก็จะกลายเป็นปากเบี้ยว หากได้ปฏิบัติดีก็ไม่ต้องมารับวิบากกรรม เช่นนี้อีก เจริญพร!