วัฒนธรรมของชาวพุทธ

1,065 Views

     เดี๋ยวนี้เรากำลังพูดถึง วัฒนธรรมของชาวพุทธ หมายความว่าเป็นความเจริญที่ถูกต้องทั้งทางรูปธรรม และนามธรรม ตามแบบของชาวพุทธ โดยมีรกรากจากพระพุทธศาสนา; มีรกรากอยู่ที่พระพุทธศาสนา หมายความว่า วัฒนธรรมนี้งอกงามออกมาจากหลักของพระพุทธศาสนา. ถ้าจะทำกันเป็นขนบธรรมเนียมประเพณี ก็หมายความว่าทำกันจนไม่มองดูว่ามันมาจากอะไรไม่ต้องมองดูว่ามาจากอะไรเขาทำเป็นแบบฉบับเหมือนที่ปู่ย่า ตายาย ได้ทำและวางไว้; แล้วบางทีก็วางไว้ในรูปของความขลัง ความศักดิ์สิทธิ์ ไม่ทำไม่ได้ เป็นเรื่องเสื่อมเสีย เป็นเรื่องโชคร้ายอย่างนี้ก็มี.นี่จะเลยไปเป็นพิธีรีตองจนกระทั่งว่าเราทำอะไรตามวิธีตามธรรมเนียม ที่เป็นพิธี จนเรียกว่าทำพิธีอย่างนั้นแหละ; ในที่สุดก็ทำพอเป็นพิธี จนงมงายเรียกว่า รีตองไปเลยได้.

     ถ้าเป็นพิธีก็ยังน่าดูอยู่บ้าง เพราะคำว่าพิธีก็คือวิธี นั่นเอง ก็มีความถูกต้อง แล้วก็ช่วยกันทำให้เคร่งครัดเป็นพิธี. แต่ถ้าเลยเถิดไปเป็นรีตองแล้ว ผมคิดว่าคงจะเข้าไปในเขตของความงมงายแล้ว ฉะนั้นพิธีนั้นใช้ได้ แต่พิธีรีตองนั้นไม่ไหว เป็นวัฒนธรรมที่งมงายไป. นี่พูดพอเป็นหนทางให้สังเกต ในความหมายความเป็นมาของสิ่งๆ นี้ แล้วคุณก็ไปคิดเอาเอง ไปใคร่ครวญดูเอง.

     ทีนี้ก็มาถึงคำว่า "ความรอดพื้นฐาน" มีคำว่า "พื้นฐาน" อยู่ด้วยหมายความว่าเป็นหลักทั่วไป. ความรอดที่ยิ่งใหญ่ คือ ความรอดที่เรียกว่า วิมุตติ หลุดพ้น ในพระพุทธศาสนา ไปนิพพานนั้น เป็นความรอดที่ยิ่งใหญ่ แล้วจุดหมายปลายทางอยู่ที่นั่น. ทีนี้ ความรอดพื้นฐาน หมายความว่าจะต้องรอดทั่วๆ ไป ในทุกๆ กรณี ในทุกๆปัญหาหรือหน้าที่การงานของฆราวาส. เราจะเรียกรวมๆ กันว่า "หลักพื้นฐานของความรอดของฆราวาส” หรือเรียกว่า “ความรอดพื้นฐานของฆราวาส” ขึ้นอยู่กับวัฒนธรรม ที่งอกออกมาจากศาสนา.

     นี่ก็เป็นการบ่งอยู่ในตัวแล้วว่าเป็นฆราวาสพุทธบริษัท แต่แล้วยังมีพิเศษอยู่ที่ว่าเอาไปใช้กับฆราวาสพวกไหนก็ได้ เพราะธรรมะนี้เป็นของไม่จำกัดสถานที่ หรือเวลา หรือบุคคล. ถ้าเป็นเรื่องถูกต้องแล้ว ก็เป็นธรรมะหมด เพราะธรรมะคือความถูกต้อง. เดี๋ยวนี้เราพูดสำหรับพุทธบริษัทแล้ว ก็มักจะพูดเป็นของชาวพุทธ หรือว่าเป็นของเฉพาะไปอย่างนี้ เนื่องจากเราต้องรับผิดชอบในความเป็นชาวพุทธของเรา เราไม่ต้องรับผิดชอบในด้านอื่น ในของพวกอื่น แต่เราต้องรับผิดชอบในด้านของเราเอง คือเป็นชาวพุทธ. เรามีวัฒนธรรมที่เป็นขนบธรรมเนียม ที่ประพฤติกันอยู่ โดยไม่ต้องมีการวิพากษ์วิจารณ์อะไรอีกแล้วก็ประพฤติด้วยจิตใจทั้งหมด ด้วยกำลังทั้งหมด